Oversigt over sikkerhed og anonymitet for Apple Pay

Læs om, hvordan Apple beskytter dine personlige oplysninger, transaktionsdata og betalingsoplysninger, når du bruger Apple Pay.

Apple Pay giver dig mulighed for at foretage nemme, sikre og private transaktioner i butikker, i apps og på internettet. Du kan også sende og modtage penge til og fra venner og familie med Apple Pay i Beskeder (kun USA). Og via kontaktløse bonuskort i Wallet kan du modtage og indløse bonuspoint, når du betaler med Apple Pay. Apple Pay er designet med vægt på sikkerhed og anonymitet, så det bliver nemmere og mere sikkert at bruge det som betalingsmåde, end når du bruger dit fysiske kreditkort, debetkort eller forudbetalte kort.

Apple Pay bruger sikkerhedsfunktioner, der er indbygget i enhedens hardware og software som en hjælp til at beskytte dine transaktioner. For at kunne bruge Apple Pay skal du derudover have indstillet en adgangskode på din enhed og eventuelt Face ID eller Touch ID. Du kan bruge en simpel adgangskode, eller du kan indstille en mere kompleks adgangskode for at opnå endnu større sikkerhed. 

Apple Pay er også udviklet til at beskytte dine personlige oplysninger. Apple hverken lagrer eller har adgang til numrene på dine originale kreditkort, debetkort eller forudbetalte kort, som du bruger sammen med Apple Pay. Og når du bruger Apple Pay sammen med et kreditkort, debetkort eller forudbetalt kort, bevarer Apple ikke nogen transaktionsoplysninger, der kan knyttes til dig – dine transaktioner bliver mellem dig, forhandleren eller udvikleren og din bank eller kortudsteder.

Når du tilføjer kreditkort, debetkort, forudbetalte kort eller rejsekort

Når du tilføjer et kreditkort, debetkort, forudbetalt kort eller rejsekort (hvor det er tilgængeligt) i Apple Pay, krypteres de oplysninger, du angiver på din enhed, og sendes til Apples servere. Hvis du bruger kameraet til at angive kortoplysninger, gemmes oplysningerne aldrig på din enhed eller i fotobiblioteket.

Apple dekrypterer dataene, fastslår kortets betalingsnetværk og krypterer dataene igen med en nøgle, som kun kan åbnes af dit betalingsnetværk (eller en leverandør, der er godkendt af din kortudsteder til anvendelses- og tokentjenester).

Oplysninger, du angiver om dit kort, hvorvidt visse indstillinger på enheden er aktiveret, og enhedens brugsmønstre – f.eks. procentdelen af tid, enheden er i bevægelse, og det omtrentlige antal opkald, du foretager om ugen – sendes i visse tilfælde til Apple for at fastslå, om du er berettiget til at aktivere Apple Pay. Der kan også sendes oplysninger fra Apple til udstederen af dit kort, betalingsnetværket eller andre udbydere, der er autoriseret af udstederen af dit kort til at aktivere Apple Pay, for at fastslå dit korts berettigelse, for at indstille dit kort med Apple Pay og for at forhindre bedrageri.

Når dit kort er godkendt, opretter din bank, bankens autoriserede serviceudbyder eller din kortudsteder et enhedsspecifikt enhedskontonummer, krypterer det og sender det sammen med andre data (f.eks. den nøgle, der bruges til at oprette dynamiske sikkerhedskoder, der er unikke for de enkelte transaktioner) til Apple. Enhedens kontonummer kan ikke dekrypteres af Apple, men det lagres i Secure Element – en certificeret chip i branchestandard, der er udviklet til at opbevare dine betalingsoplysninger sikkert – på din enhed. I modsætning til de sædvanlige numre på kreditkort eller debetkort kan udstederen af kortet forhindre, at det bruges på kort med magnetstriber, over telefonen eller på websteder. Enhedens kontonummer i Secure Element er isoleret fra iOS, watchOS og macOS, lagres aldrig på Apples servere og sikkerhedskopieres aldrig til iCloud.

Apple hverken lagrer eller har adgang til numrene på de oprindelige kreditkort, debetkort eller forudbetalte kort, som du tilføjer i Apple Pay. Apple Pay lagrer kun en del af dine faktiske kortnumre og en del af dine enhedskontonumre sammen med en beskrivelse af kortet. Dine kort knyttes til dit Apple-id for at gøre det nemmere for dig at tilføje og administrere dine kort på tværs af dine enheder.

Derudover beskytter iCloud dine Wallet-data – f.eks. kort- og transaktionsoplysninger – ved at kryptere dem, når de sendes via internettet, og lagre dem i krypteret format, når de opbevares på Apples servere. Du kan deaktivere understøttelse af iCloud på din enhed ved at gå til Indstillinger > [dit navn] > iCloud og slå Wallet fra. Læs mere om, hvordan iCloud gemmer og beskytter dine data.

Når du bruger Apple Pay i butikker

Når du bruger Apple Pay i butikker, der accepterer kontaktløse betalinger, bruger Apple Pay NFC-teknologien (Near Field Communication) mellem din enhed og betalingsterminalen. NFC er en branchestandard for kontaktløs teknologi, der er udviklet til kun at virke på korte afstande. Hvis din iPhone er tændt og registrerer et NFC-felt, viser den dig dit standardkort. Hvis du vil sende betalingsoplysninger, skal du godkende via Face ID, Touch ID eller din adgangskode (undtagen i Japan, hvis du bruger et Suica-kort som ekspresrejsekort). Med Face ID eller Apple Watch skal du dobbeltklikke på sideknappen, når enheden er låst op, for at aktivere standardkortet for betaling.

Når du har godkendt din transaktion, leverer Secure Element enhedens kontonummer og en transaktionsspecifik, dynamisk kode til butikkens salgsterminal sammen med yderligere oplysninger, der skal bruges for at gennemføre transaktionen. Igen sender hverken Apple eller din enhed det faktiske nummer på dit betalingskort. Før din bank, udstederen af kortet eller betalingsnetværket godkender betalingen, kan de verificere dine betalingsoplysninger ved at kontrollere den dynamiske sikkerhedskode for at sikre, at den er entydig og knyttet til din enhed.

Når du bruger Apple Pay i apps eller på internettet

Når du bruger en app eller et websted, der bruger Apple Pay i iOS, watchOS eller macOS, kan appen eller webstedet kontrollere, om Apple Pay er aktiveret på den pågældende enhed. Du kan administrere denne mulighed i Indstillinger > Safari på din iOS-enhed og under fanen Anonymitet i Safari-indstillingerne på din Mac.

Betalingsoplysningerne sendes sikkert, når du betaler i apps eller på internettet. Apple Pay modtager den krypterede transaktion og krypterer den igen med en forhandlerbestemt nøgle, inden transaktionsoplysningerne sendes til udvikleren eller betalingsprocessoren. Denne nøgle er med til at sikre, at det kun er den app eller det websted, som du har købt fra, der har adgang til de krypterede betalingsoplysninger. Websteder skal verificere deres domæne, hver gang de tilbyder Apple Pay som betalingsmulighed. På samme måde som det er tilfældet med køb i butikker, sender Apple enhedens kontonummer til appen eller webstedet sammen med den transaktionsspecifikke, dynamiske sikkerhedskode. Hverken Apple eller din enhed sender det faktiske nummer på dit betalingskort til appen.

Apple bevarer anonyme transaktionsoplysninger, f.eks. det anslåede beløb for købet, navnet på appudvikleren og appen, den anslåede dato og det anslåede klokkeslæt, samt om transaktionen blev gennemført. Apple bruger disse data til at forbedre Apple Pay samt andre produkter og tjenester. Apple kræver også, at apps og websteder i Safari, der bruger Apple Pay, har en anonymitetspolitik, som deres brug af dine data er underlagt.

Når du bruger Apple Pay på din iPhone eller dit Apple Watch til at bekræfte et køb på din Mac i Safari, kommunikerer din Mac og den enhed, der godkender købet, over en krypteret kanal via Apples servere. Apple bevarer ikke nogen af disse oplysninger i et format, der kan bruges til at identificere dig personligt. Du kan deaktivere muligheden for at bruge Apple Pay på din Mac i Indstillinger på din iPhone. Gå til Wallet & Apple Pay, og slå Tillad betalinger på Mac til.

Sådan gør du, når du tilføjer eller bruger bonuskort til Apple Pay-transaktioner i butikker

Når du tilføjer kontaktløse pointkort i Wallet, lagres alle oplysningerne på din enhed, og de krypteres med din adgangskode. Du kan vælge, at bonuskort automatisk skal vises, så du kan bruge dem i forhandlernes butikker, når du foretager et køb med Apple Pay (eller du kan slå denne indstilling fra i Wallet). Apple kræver, at alle oplysninger, der sendes til betalingsterminalen, krypteres. Oplysninger om bonuskort sendes kun med din godkendelse. Og Apple modtager ikke andre oplysninger om transaktioner via bonuskort end dem, der vises på kortet. iCloud sikkerhedskopierer dine kort og holder dine bonuskort opdateret på flere enheder.

Hvis du tilmelder dig et bonuskort og giver forhandleren nogle oplysninger, f.eks. navn, postnummer, e-mailadresse og telefonnummer, modtager Apple en meddelelse om tilmeldingen, men de oplysninger, du deler, sendes direkte fra din enhed til forhandleren og behandles i overensstemmelse med forhandlerens anonymitetspolitik.

Sådan gør du, hvis du mister enheden og har brug for at spærre eller fjerne kort i Apple Pay

Hvis du har slået Find min iPhone til på din enhed, kan du spærre Apple Pay ved at slå funktionen Mistet til for din enhed i stedet for at annullere dine kort med det samme. Hvis du finder din enhed, kan du aktivere Apple Pay igen.

Du kan gå til siden med kontoen for dit Apple-id for at fjerne muligheden for at gennemføre betalinger med kreditkort, debetkort eller forudbetalte kort, som du har brugt sammen med Apple Pay på enheden.

Hvis du sletter din enhed eksternt ved hjælp af Find min iPhone, fjerner du også muligheden for at betale med kort, du har brugt sammen med Apple Pay. Dine kreditkort, debetkort og forudbetalte kort spærres fra Apple Pay af din bank, din banks Apple-autoriserede serviceudbyder eller din udsteders autoriserede serviceudbyder, også selvom enheden er offline og ikke tilsluttet et mobilnetværk eller Wi-Fi-netværk. Hvis du finder din enhed, kan du tilføje kortene igen ved hjælp af Wallet.

Du kan også ringe til din bank eller udstederen for at spærre dine kreditkort, debetkort eller forudbetalte kort fra Apple Pay. Suica-kort kan ikke spærres, hvis dine enheder er offline (flere oplysninger nedenfor). Muligheden for at bruge bonuskort, der er lagret på din enhed, fjernes kun, hvis eller når din enhed er online.

Når du sender og modtager penge med Apple Pay eller bruger Apple Pay Cash (kun USA)

Du kan bruge Apple Pay til at sende og modtage penge til og fra andre personer i Beskeder. Når du modtager penge, indsættes de på dit Apple Pay Cash-kort, og de kan bruges til at gennemføre køb ved hjælp af Apple Pay i butikker, i apps og på internettet. Betalinger mellem personer og Apple Pay Cash-kort er tjenester, der udbydes af Apples partnerbank, Green Dot Bank, medlem af FDIC. Du kan læse om, hvordan Green Dot Bank beskytter dine oplysninger, i deres anonymitetspolitik på applepaycash.greendot.com/privacy/.

Når du indstiller Apple Pay Cash, sendes de samme oplysninger, som når du tilføjer et kreditkort eller debetkort, muligvis til Green Dot Bank og Apple Payments Inc. Apple har dannet Apple Payments Inc., et datterselskab, der ejes 100 % af Apple, for at beskytte dine personoplysninger ved at lagre og behandle oplysninger om dine Apple Pay Cash-transaktioner adskilt fra resten af Apple og på en måde, som resten af Apple ikke kender til. Disse oplysninger bruges kun til fejlfinding, til at overholde lovmæssige bestemmelser og til at forhindre svindel med Apple Pay Cash.

Du kan blive bedt om at opgive oplysninger som navn og adresse til banken og deres tjeneste til identitetsbekræftelse for at bekræfte din identitet. Disse oplysninger bliver kun brugt til at beskytte dig mod forsøg på svindel og til at overholde amerikanske økonomiske bestemmelser. Dit navn og din adresse opbevares sikkert af partnerbanken og Apple Payments Inc, men eventuelle andre oplysninger, du bliver bedt om at angive – f.eks. CPR-nummer, fødselsdato, svar på spørgsmål (f.eks. at bekræfte gadenavn, hvor du tidligere har boet) eller en kopi af officiel legitimation – kan ikke læses af Apple.

Når du bruger Apple Pay Cash – som omfatter indsættelse og overførsel af penge  på en bankkonto – vil vores partnerbank, Apple og Apple Payments Inc. muligvis bruge og opbevare oplysninger om dig, din enhed og din konto for at kunne behandle transaktionen, foretage fejlfinding, forhindre svindel og overholde økonomiske bestemmelser. Apple kan levere omtrentlige brugsmønstre til Apple Payments Inc. fra din enhed om, hvor ofte du kommunikerer med den pågældende person via telefon, e-mail eller i Beskeder. Indholdet fra din kommunikation indsamles ikke. Disse oplysninger opbevares i en begrænset periode og på en måde, der ikke er knyttet til dig, medmindre den transaktion, den er forbundet med, anses som mistænkelig og kræver yderligere analyse. Du kan se, hvilke transaktioner der kræver yderligere analyse, ved at gå til listen over dine transaktioner med Apple Pay Cash-kort.

Flere oplysninger om brug af Apple Pay sammen med dit rejsekort

Hvis du indstiller et rejsekort, du har føjet til Apple Pay, som et ekspresrejsekort, kan du betale og rejse via dit kort uden først at skulle bruge Face ID, Touch ID eller en adgangskode. Du kan administrere ekspresrejsekortet på din iPhone i Indstillinger > Wallet & Apple Pay og på dit Apple Watch via appen Apple Watch.

Du kan spærre rejsekort midlertidigt ved hjælp af Find min iPhone for at sætte din enhed i tilstanden Mistet. Du kan også vælge at fjerne rejsekortet ved at slette indholdet på din enhed eksternt ved hjælp af Find min iPhone eller ved at fjerne alle kort fra siden med kontoen for dit Apple-id. Rejsekort kan ikke fjernes eller spærres, hvis enheden er offline.

Læs mere

Du kan finde flere oplysninger om Apple Pay og anonymitet direkte på din enhed. Gå til Wallet & Apple Pay i Indstillinger på din iOS-enhed, og tryk på "Se, hvordan dine data administreres". På Mac: Gå til Wallet & Apple Pay i Systemindstillinger, og klik på Apple Pay og anonymitet.

Du kan læse endnu mere om, hvordan Apple beskytter dine data og personlige oplysninger i sikkerhedsvejledningen til iOS og i Apples anonymitetspolitik.

Udgivelsesdato: