Brug af Handy Tech BasicBraille-skærm med VoiceOver

 Når du bruger en Handy Tech BasicBraille-skærm med VoiceOver på din iPhone, iPad eller iPod touch, kan du bruge følgende enhedsspecifikke tastekommandoer. 

De enhedsspecifikke tastekommandoer understøttes af følgende skærme:

  • Basic Braille 16
  • Basic Braille 20
  • Basic Braille 32
  • Basic Braille 40
  • Basic Braille 48
  • Basic Braille 64
  • Basic Braille 80

Hvis du vil være sikker på, at din brailleskærm bruger den korrekte tabel, skal du sørge for, at du har installeret den nyeste version af iOS.

Navigation

VoiceOver-handling Skærmtast
Flyt til forrige emne 1
Flyt til næste emne 4
Første emne 1 + 2 + 3
Sidste emne 4 + 5 + 6
Gå til statuslinjen 2 + 3 + 4
Aktiverer Tilbagetasten, hvis den findes 1 + 2

Rullefunktion

VoiceOver-handling Skærmtast
Rul en side til venstre 2 + 4 + 6
Rul en side til højre 1 + 3 + 5
Rul en side op 3 + 4 + 5 + 6
Rul en side ned 1 + 4 + 5 + 6

Rotor

VoiceOver-handling Skærmtast
Flyt til forrige emne ved at bruge rotorindstilling 3
Flyt til næste emne ved at bruge rotorindstilling 6
Vælg den forrige rotorindstilling 2 + 3
Vælg den næste rotorindstilling 5 + 6

Interaktion

VoiceOver-handling Skærmtast
Tryk to gange på det valgte emne Router
Vælg emne under din finger 3 + 6
Aktiverer knappen Hjem 1 + 2 + 5
Aktiverer slettetasten 1 + 4 + 5
Aktiverer Returtasten 1 + 5
Aktiverer tasten lydstyrke op 3 + 4 + 5
Aktiverer tasten lydstyrke ned 1 + 2 + 6
Aktiverer tasten Skub ud 1 + 4 + 6

Læsning

VoiceOver-handling Skærmtast
Læs siden op, start ved det valgte emne 1 + 2 + 3 + 5
Læs siden op, start øverst 2 + 4 + 5 + 6
Læs sidetal op, eller læs de viste rækker op 3 + 4

Redigering

VoiceOver-handling Skærmtast
Vælg alle 2 + 3 + 4 + 6
Vælg tekst 2 + 5 + 6
Fravælg tekst 2 + 3 + 5
Tabulator 2 + 3 + 4 + 5
Skift-tabulator 1 + 2 + 5 + 6
Klip 1 + 3 + 4 + 6
Kopier 1 + 4
Sæt ind 1 + 2 + 3 + 6
Fortryd 1 + 3 + 5 + 6
Gentag 2 + 3 + 4 + 6
Skift mærke for et emne 1 + 2 + 3 + 4 + 6

Betjening

VoiceOver Skærmtast
Slå Skærmtæppe til eller fra 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6
Sæt tale på pause eller fortsæt tale 1 + 2 + 3 + 4
Slå tale til eller fra 1 + 3 + 4
Hjælp til VoiceOver 1 + 3

Braille

VoiceOver-handling Skærmtast
Slå udvidet statusbeskrivelse til eller fra Statusmarkør
Panorer braille til venstre 2
Panorer braille til højre 5
Vis eller skjul meddelelseshistorie 1 + 3 + 4 + 5
Næste outputmetode 1 + 2 + 4 + 5
Næste inputmetode 2 + 3 + 6

HandyTech BasicBraille-skærmene har ikke Perkins-inputtaster, så de understøttes ikke af de Almindelige braillekommandoer til VoiceOver.

HandyTech BasicBraille-skærmene har i stedet seks knapper fra 1 til 6. Knapperne kan bruges på cirka samme måde som de almindelige kommandoer, som brugere med Perkins-inputtaster har, f.eks. punkt 1 til punkt 8 og mellemrumstasten.

 

Udgivelsesdato: