Brug en Freedom Scientific Focus Blue-skærm med VoiceOver

Når du bruger en brailleskærm af typen Freedom Scientific Focus Blue med VoiceOver på din iPhone, iPad eller iPod touch, kan du bruge følgende enhedsspecifikke taster.

Du kan bruge følgende kommandoer med disse Freedom Scientific-skærme:

  • Focus 14 Blue
  • Focus 80 Blue
  • Focus 40 Blue

Hvis du vil være sikker på, at din brailleskærm bruger den korrekte tabel, skal du sørge for, at du har den nyeste version af iOS.

Navigation

VoiceOver-handling Skærmtast
Flyt til forrige emne Højre rocker til navigation op
Flyt til næste emne Højre rocker til navigation ned
Rul en side til venstre Højre rocker op
Rul en side til højre Højre rocker ned
Rul en side op Venstre rocker op
Rul en side ned Venstre rocker ned
Aktiverer Tilbagetasten, hvis den findes Venstre vælger

Rotor

VoiceOver-handling Skærmtast
Flyt til forrige emne ved at bruge rotorindstilling Venstre rocker til navigation op
Flyt til næste emne ved at bruge rotorindstilling Venstre rocker til navigation ned

Interaktion

VoiceOver-handling Skærmtast
Tryk to gange på det valgte emne Markørrække
Vælg emne under din finger Venstre tilstandsknap eller højre tilstandsknap
Start eller stop den aktuelle placering Højre vælger

Braille

VoiceOver-handling Skærmtast
Slå udvidet statusbeskrivelse til eller fra Statusmarkørrække
Panorer braille til venstre Panorering til venstre
Panorer braille til højre Panorer til højre

Læs mere

Se en generel liste over kommandoer i Almindelige braille-kommandoer til VoiceOver. Se, hvad du skal gøre , hvis du har en klassisk Focus 40 Blue-skærm.

Oplysninger om produkter, der ikke er produceret af Apple, eller uafhængige websteder, der ikke styres eller testes af Apple, leveres uden Apples anbefaling eller godkendelse. Apple påtager sig intet ansvar, hvad angår valg, ydeevne eller brug af websteder eller produkter fra andre producenter. Apple giver ingen erklæringer med hensyn til nøjagtigheden eller pålideligheden af websteder fra andre producenter. Kontakt producenten for at få flere oplysninger.

Udgivelsesdato: