Brug HIMS Braille EDGE 40 skærm med VoiceOver på din iPhone, iPad eller iPod touch

Når du bruger en HIMS Braille EDGE 40 braille-skærm med VoiceOver på din iPhone, iPad eller iPod touch, kan du anvende følgende, enhedsspecifikke, tastekommandoer.

Hvis du vil være sikker på, at din brailleskærm bruger den korrekte tabel, skal du sørge for, at du har installeret den nyeste version af iOS.

Navigation

VoiceOver-handling Skærmtast
Flyt til forrige emne Venstre på højre eller venstre navigationspanel
Flyt til næste emne Højre på højre eller venstre navigationspanel

Rullefunktion

VoiceOver-handling Skærmtast
Rul en side til venstre F5
Rul en side til højre F6
Rul en side op F7
Rul en side ned F8

Rotor

VoiceOver-handling Skærmtast
Flyt til forrige emne ved at bruge rotorindstilling Op på højre eller venstre navigationspanel
Flyt til næste emne ved at bruge rotorindstilling Ned på højre eller venstre navigationspanel
Vælg den forrige rotorindstilling F1
Vælg den næste rotorindstilling F2

Interaktion

VoiceOver-handling Skærmtast
Tryk to gange på det valgte emne Router

Braille

VoiceOver-handling Skærmtast
Panorer braille til venstre Venstre op eller højre op
Panorer braille til højre Venstre ned eller højre ned
Slå udvidet statusbeskrivelse til eller fra Statusmarkør
Skift mellem forkortet og uforkortet braille F3
Skift mellem braille med otte og seks kanter F4

Læs mere

Læs mere om de generelle kommandoer under Almindelige braillekommandoer til VoiceOver.

 

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: