Brug en Ninepoint Systems Ninepoint-skærm med VoiceOver

Når du bruger en brailleskærm af typen Ninepoint Systems Ninepoint med VoiceOver på din iPhone, iPad eller iPod touch, kan du bruge følgende enhedsspecifikke taster. 

Hvis du vil være sikker på, at din brailleskærm bruger den korrekte tabel, skal du sørge for, at du har den nyeste version af iOS.

Navigation

VoiceOver-handling Skærmtast
Flyt til forrige emne Venstre
Flyt til næste emne Højre
Aktiverer Tilbagetasten, hvis den findes Menu

Rotor

VoiceOver-handling Skærmtast
Flyt til forrige emne ved at bruge rotorindstilling Op
Flyt til næste emne ved at bruge rotorindstilling ned

Interaktion

VoiceOver-handling Skærmtast
Tryk to gange på det valgte emne Markørtast
Vælg emne under din finger Enter

Braille

VoiceOver-handling Skærmtast
Slå udvidet statusbeskrivelse til eller fra Statusmarkør
Panorer braille til venstre Panorer til venstre
Panorer braille til højre Panorer til højre

Læs mere

Se en generel liste over kommandoer i Almindelige braille-kommandoer til VoiceOver.

 

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: