Brug af en Nippon Telesoft Mini Seika-skærm med VoiceOver på din iPhone, iPad eller iPod touch

Hvis du bruger en Nippon Telesoft Mini Seika-braille-skærm med VoiceOver på din iOS-enhed, kan følgende enhedsspecifikke tastekommandoer bruges til at navigere.

De enhedsspecifikke tastekommandoer kan anvendes på følgende skærme:

  • Mini Seika 8
  • Mini Seika 16
  • Mini Seika 24

Hvis du vil være sikker på, at din braille-skærm bruger den korrekte tabel, skal du sørge for, at du har den nyeste version af iOS.

Navigation

VoiceOver-handling Enhedstast
Flyt til forrige emne K14 eller K19
Højre joystick højre K15 eller K20

Rotor

VoiceOver-handling Enhedstast
Flyt til forrige emne ved at bruge rotorindstilling K16 eller K21
Flyt til næste emne ved at bruge rotorindstilling K17 eller K22

Interaktion

VoiceOver-handling Enhedstast
Tryk to gange på det valgte emne Markørtast
Vælg emne under din finger K13 eller K18

Braille

VoiceOver-handling Enhedstast
Slå udvidet statusbeskrivelse til eller fra Statusmarkør
Panorer braille til venstre K11
Panorer braille til højre K11

Læs mere

Se en generel liste over kommandoer i Almindelige braille-kommandoer til VoiceOver.

 

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: