Brug af HIMS BrailleSense Plus med VoiceOver på din iPhone, iPad eller iPod touch

Når du bruger en HIMS BrailleSense Plus-skærm med VoiceOver på din iPhone, iPad eller iPod touch, kan du anvende følgende tastekommandoer.

De enhedsspecifikke tastekommandoer understøttes af følgende skærme:

  • BrailleSense Plus 32
  • BrailleSense Plus 18
  • BrailleSense U2
  • BrailleSense U2 Mini 
  • BrailleSense U2 QWERTY

Hvis du vil være sikker på, at din brailleskærm bruger den korrekte tabel, skal du sørge for, at du har installeret den nyeste version af iOS.

Navigation

VoiceOver-handling Enhedstast
Aktiverer knappen Hjem F2

Interaktion

VoiceOver-handling Enhedstast
Tryk to gange på det valgte emne Router
Fortryd F3
Aktiverer tasten Skub ud F4

Braille

VoiceOver-handling Skærmtast
Slå udvidet statusbeskrivelse til eller fra Statusmarkør
Panorer braille til venstre Rul til venstre
Panorer braille til højre Rul til højre

Læs mere

Læs mere om de generelle kommandoer under Almindelige braillekommandoer til VoiceOver.

 

 

 

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: