Brug af Handy Tech Braillino-skærm med VoiceOver

Når du bruger en Handy Tech Braillino-brailleskærm med VoiceOver på din iPhone, iPad eller iPod touch, kan du bruge følgende enhedsspecifikke tastekommandoer.

Hvis du vil være sikker på, at din brailleskærm bruger den korrekte tabel, skal du sørge for, at du har installeret den nyeste version af iOS.

Disse vigtige kommandoer fungerer sammen med enhver Handy Tech Easy Braille-skærm, som har serienummer 09307 eller højere. Hvis din skærm har et lavere serienummer, fungerer den måske ikke sammen med disse kommandoer. Du kan finde serienummeret i arket på fanen Info i skærmens indbyggede menu. 

 

Interaktion

VoiceOver-handling Skærmtast
Tryk to gange på det valgte emne Router
Aktiverer Slettetasten Venstre op + venstre ned
Aktiverer Returtasten Højre op + højre ned

Braille

VoiceOver-handling Skærmtast
Slå udvidet statusbeskrivelse til eller fra Statusmarkør
Panorer braille til venstre Venstre op eller højre op
Panorer braille til højre Venstre ned eller højre ned

Læs mere

Læs mere om de generelle kommandoer under Almindelige braillekommandoer til VoiceOver.

 

Oplysninger om produkter, der ikke er produceret af Apple, eller uafhængige websteder, der ikke styres eller testes af Apple, leveres uden Apples anbefaling eller godkendelse. Apple påtager sig intet ansvar, hvad angår valg, ydeevne eller brug af websteder eller produkter fra andre producenter. Apple giver ingen erklæringer med hensyn til nøjagtigheden eller pålideligheden af websteder fra andre producenter. Kontakt producenten for at få flere oplysninger.

Udgivelsesdato: