Brug af Handy Tech Braillino-skærm med VoiceOver

Når du bruger en Handy Tech Braillino-brailleskærm med VoiceOver på din iPhone, iPad eller iPod touch, kan du bruge følgende enhedsspecifikke tastekommandoer.

Hvis du vil være sikker på, at din brailleskærm bruger den korrekte tabel, skal du sørge for, at du har installeret den nyeste version af iOS.

Disse vigtige kommandoer fungerer sammen med enhver Handy Tech Easy Braille-skærm, som har serienummer 09307 eller højere. Hvis din skærm har et lavere serienummer, fungerer den måske ikke sammen med disse kommandoer. Du kan finde serienummeret i arket på fanen Info i skærmens indbyggede menu. 

 

Interaktion

VoiceOver-handling Skærmtast
Tryk to gange på det valgte emne Router
Aktiverer Slettetasten Venstre op + venstre ned
Aktiverer Returtasten Højre op + højre ned

Braille

VoiceOver-handling Skærmtast
Slå udvidet statusbeskrivelse til eller fra Statusmarkør
Panorer braille til venstre Venstre op eller højre op
Panorer braille til højre Venstre ned eller højre ned

Læs mere

Læs mere om de generelle kommandoer under Almindelige braillekommandoer til VoiceOver.

 

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: