Brug af Nippon Telesoft/Perkins Seika v4 med VoiceOver

Når du bruger en Nippon Telesoft/Perkins Seika v4-brailleskærm med VoiceOver på din iPhone, iPad eller iPod touch, kan du navigere med følgende enhedsspecifikke taster.

Hvis du vil være sikker på, at din brailleskærm bruger den korrekte tabel, skal du sørge for, at du har installeret den nyeste version af iOS.

Navigation

VoiceOver-handling Skærmtast
Flyt til forrige emne K2
Flyt til næste emne K3
Aktiverer Tilbagetasten efter behov K4
Går til statuslinjen K5

Rotor

VoiceOver-handling Skærmtast
Flyt til forrige emne ved at bruge rotorindstilling K6
Flyt til næste emne ved at bruge rotorindstilling K7

Interaktion

VoiceOver-handling Skærmtast
Tryk to gange på det valgte emne Router

Braille

VoiceOver-handling Skærmtast
Slå udvidet statusbeskrivelse til eller fra Statusmarkør
Panorer braille til venstre K1
Panorer braille til højre K8

Læs mere

Læs mere om de generelle kommandoer under Almindelige braillekommandoer til VoiceOver.

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: