Brug af Humanware Brailliant BI-skærm med VoiceOver

Når du bruger en Humanware Brailliant BI-skærm med VoiceOver på din iPhone, iPad eller iPod touch, kan du navigere med følgende enhedsspecifikke tastekommandoer.

Følgende kommandoer understøttes af modeller af typen Humanware Brailliant BI 32 og Brailliant BI 40. Hvis du vil være sikker på, at din skærm bruger den korrekte tabel, skal du sørge for, at du har installeret den nyeste version af iOS.

Navigation

VoiceOver-handling Skærmtast
Flyt til forrige emne Op eller C1
Flyt til næste emne Ned eller C4
Flyt til første emne C1 + C2 + C3
Flyt til sidste emne C4 + C5 + C6
Gå til statuslinjen C2 + C3 + C4
Gå til Meddelelsescenter C4 + C6
Gå til Kontrolcenter C2 + C5
Aktiverer Tilbagetasten, hvis den findes C1 + C2

Rullefunktion

VoiceOver-handling Skærmtast
Rul en side til venstre C2 + C4 + C6
Rul en side til højre C1 + C3 + C5
Rul en side op C3 + C4 + C5 + C6
Rul en side ned C1 + C4 + C5 + C6

Rotor

VoiceOver-handling Skærmtast
Flyt til forrige emne ved at bruge rotorindstilling Op + venstre eller C3
Flyt til næste emne ved at bruge rotorindstilling Højre + ned eller C6
Vælg den forrige rotorindstilling C2 + C3
Vælg den næste rotorindstilling C5 + C6

Interaktion

VoiceOver-handling Skærmtast
Tryk to gange på det valgte emne Router
Vælg emne under din finger C3 + C6
Aktiverer knappen Hjem C1 + C2 + C5
Aktiverer Slettetasten C1 + C4 + C5
Aktiverer Returtasten C1 + C5
Aktiverer knappen Lydstyrke op C3 + C4 + C5
Aktiverer knappen Lydstyrke ned C1 + C2 + C6
Aktiverer tasten Skub ud C1 + C4 + C6

Læsning

VoiceOver-handling Skærmtast
Læs siden op, start ved det valgte emne C1 + C2 + C3 + C5
Læs siden op, start øverst C2 + C4 + C5 + C6
Læs sidetal op, eller læs de viste rækker op C3 + C4

Redigering

VoiceOver-handling Skærmtast
Vælg alle C2 + C5 + C6
Vælg tekst C2 + C3 + C5 + C6
Fravælg tekst C2 + C3 + C5
Tabulator C2 + C3 + C4 + C5
Skift-tabulator C1 + C2 + C5 + C6
Klip C1 + C3 + C4 + C6
Kopier C1 + C4
Sæt ind C1 + C2 + C3 + C6
Fortryd C1 + C3 + C5 + C6
Gentag C2 + C3 + C4 + C6
Skift mærke for et emne C1 + C2 + C3 + C4 + C6

Betjening

VoiceOver-handling Skærmtast
Slå Skærmtæppe til eller fra C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6
Sæt tale på pause eller fortsæt tale C1 + C2 + C3 + C4
Slå tale til eller fra C1 + C3 + C4
Start Hjælp til VoiceOver C1 + C3

Braille

Hjælp til VoiceOver Skærmtast
Slå udvidet statusbeskrivelse til eller fra Statusmarkør
Panorer braille til venstre Venstre eller C2
Panorer braille til højre Højre eller C5
Vis eller skjul meddelelseshistorik C1 + C3 + C4 + C5
Tilstand for næste output C1 + C2 + C4 + C5
Tilstand for næste input C2 + C3 + C5

Læs mere

Læs mere om de generelle kommandoer under Almindelige braillekommandoer til VoiceOver.

 

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: