Brug af en MDV MB408L-brailleskærm med VoiceOver

Når du bruger en MDV MB408L-brailleskærm med VoiceOver på din iPhone, iPad eller iPod touch, kan du bruge følgende enhedsspecifikke tastekommandoer.

Hvis du vil være sikker på, at din brailleskærm bruger den korrekte tabel, skal du sørge for, at du har installeret den nyeste version af iOS.

Navigation

VoiceOver-handling Skærmtast
Flyt til forrige emne Venstre
Flyt til næste emne  Højre
Aktiverer knappen Hjem F5
Gå til statuslinjen F7
Aktiverer Tilbagetasten, hvis den findes F8
Flyt til første emne F4
Flyt til sidste emne F3

Rotor

VoiceOver-handling Skærmtast
Flyt til forrige emne ved at bruge rotorindstilling Op
Flyt til næste emne ved at bruge rotorindstilling Ned
Vælg den forrige rotorindstilling Op + Skiftetast
Vælg den næste rotorindstilling Ned + Skift

Interaktion

VoiceOver-handling Skærmtast
Tryk to gange på det valgte emne Markørtast

Læsning

VoiceOver-handling Skærmtast
Sæt tale på pause eller fortsæt tale F9
Læs siden op, start ved det valgte emne F2
Læs siden op, start øverst F1

Braille

VoiceOver-handling Skærmtast
Slå udvidet statusbeskrivelse til eller fra Statusmarkør
Panorer braille til venstre Venstre + Skift eller F5
Panorer braille til højre Højre + Skift eller F0

Læs mere

Se en generel liste over kommandoer i Almindelige braillekommandoer til VoiceOver.

 

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: