Brug af en MDV MB408L-brailleskærm med VoiceOver

Når du bruger en MDV MB408L-brailleskærm med VoiceOver på din iPhone, iPad eller iPod touch, kan du bruge følgende enhedsspecifikke tastekommandoer.

Hvis du vil være sikker på, at din brailleskærm bruger den korrekte tabel, skal du sørge for, at du har installeret den nyeste version af iOS.

Navigation

VoiceOver-handling Skærmtast
Flyt til forrige emne Venstre
Flyt til næste emne  Højre
Aktiverer knappen Hjem F5
Gå til statuslinjen F7
Aktiverer Tilbagetasten, hvis den findes F8
Flyt til første emne F4
Flyt til sidste emne F3

Rotor

VoiceOver-handling Skærmtast
Flyt til forrige emne ved at bruge rotorindstilling Op
Flyt til næste emne ved at bruge rotorindstilling Ned
Vælg den forrige rotorindstilling Op + Skiftetast
Vælg den næste rotorindstilling Ned + Skift

Interaktion

VoiceOver-handling Skærmtast
Tryk to gange på det valgte emne Markørtast

Læsning

VoiceOver-handling Skærmtast
Sæt tale på pause eller fortsæt tale F9
Læs siden op, start ved det valgte emne F2
Læs siden op, start øverst F1

Braille

VoiceOver-handling Skærmtast
Slå udvidet statusbeskrivelse til eller fra Statusmarkør
Panorer braille til venstre Venstre + Skift eller F5
Panorer braille til højre Højre + Skift eller F0

Læs mere

Se en generel liste over kommandoer i Almindelige braillekommandoer til VoiceOver.

 

Oplysninger om produkter, der ikke er produceret af Apple, eller uafhængige websteder, der ikke styres eller testes af Apple, leveres uden Apples anbefaling eller godkendelse. Apple påtager sig intet ansvar, hvad angår valg, ydeevne eller brug af websteder eller produkter fra andre producenter. Apple giver ingen erklæringer med hensyn til nøjagtigheden eller pålideligheden af websteder fra andre producenter. Kontakt producenten for at få flere oplysninger.

Udgivelsesdato: