Brug af en Papenmeier Braillex Trio-skærm med VoiceOver

Når du bruger en brailleskærm af typen Papenmeier Braillex Trio med VoiceOver på din iPhone, iPad eller iPod touch, kan du bruge følgende taster.

Hvis du vil være sikker på, at din skærm bruger den korrekte tabel, skal du sørge for, at du har den nyeste version af iOS.

Navigation

VoiceOver-handling Skærmtast
Flyt til forrige emne Et trin til venstre eller to trin til venstre
Flyt til næste emne Et trin til højre eller to trin til højre

Rotor

VoiceOver-handling Skærmtast
Flyt til forrige emne ved at bruge rotorindstilling Et trin op eller to trin op
Flyt til næste emne ved at bruge rotorindstilling Et trin ned eller to trin ned

Interaktion

VoiceOver-handling Skærmtast
Tryk to gange på det valgte emne Markørtast

Braille

VoiceOver-handling Skærmtast
Slå udvidet statusbeskrivelse til eller fra Statusmarkør
Panorer braille til venstre Venstre tommeltast, forrest til venstre eller bagest til venstre
Panorer braille til højre Højre tommeltast, forrest til højre eller bagest til højre

Læs mere

Se en generel liste over kommandoer i Almindelige braillekommandoer til VoiceOver.

 

Oplysninger om produkter, der ikke er produceret af Apple, eller uafhængige websteder, der ikke styres eller testes af Apple, leveres uden Apples anbefaling eller godkendelse. Apple påtager sig intet ansvar, hvad angår valg, ydeevne eller brug af websteder eller produkter fra andre producenter. Apple giver ingen erklæringer med hensyn til nøjagtigheden eller pålideligheden af websteder fra andre producenter. Kontakt producenten for at få flere oplysninger.

Udgivelsesdato: