Brug af Baum PocketVario-skærm med VoiceOver

Når du bruger en Baum PocketVario-brailleskærm med VoiceOver på din iPhone, iPad eller iPod touch, kan du bruge følgende enhedsspecifikke tastekommandoer.

Hvis du vil være sikker på, at din brailleskærm bruger den korrekte tabel, skal du sørge for, at du har installeret den nyeste version af iOS.

Navigation

VoiceOver-handling Skærmtast
Flyt til forrige emne Skub joysticket til venstre, eller tryk D1
Flyt til næste emne Skub joysticket til højre, eller tryk D4
Rul en side til venstre D2 + D4 + D6
Rul en side til højre D1 + D3 + D5
Rul en side op D3 + D4 + D5 + D6
Rul en side ned D1 + D4 + D5 + D6
Aktiverer knappen Hjem F1 eller D1 + D2 + D5
Gå til statuslinjen F2 eller D2 + D3 + D4
Gå til Meddelelsescenter D4 + D6
Gå til Kontrolcenter D2 + D5
Aktiverer Tilbagetasten, hvis den findes F3 eller D1 + D2
Flyt til første emne D1 + D2 + D3
Flyt til sidste emne D4 + D5 + D6
Læs sidetal op, eller læs de viste rækker op D3 + D4

Rotor

VoiceOver-handling Skærmtast
Flyt til forrige emne ved at bruge rotorindstilling Skub joysticket op, eller tryk D3
Flyt til næste emne ved at bruge rotorindstilling Skub joysticket ned, eller tryk D6
Vælg den forrige rotorindstilling D2 + D3
Vælg den næste rotorindstilling D5 + D6

Interaktion

VoiceOver-handling Skærmtast
Tryk to gange på det valgte emne Router
Vælg emne under din finger Tryk på joysticket eller D3 + D6
Aktiverer tasten lydstyrke op D3 + D4 + D5
Aktiverer tasten lydstyrke ned D1 + D2 + D6
Aktiverer tasten Skub ud D1 + D4 + D6
Aktiverer Slettetasten D1 + D4 + D5
Aktiverer Returtasten D1 + D5
Aktiverer Tabulatortasten D2 + D3 + D4 + D5
Aktiverer Skifte- og Tabulatortasten D1 + D2 + D5 + D6
Klip D1 + D3 + D4 + D6
Kopier D1 + D4
Sæt ind D1 + D2 + D3 + D6
Fortryd D1 + D3 + D5 + D6
Gentag D2 + D3 + D4 + D6
Vælg tekst D2 + D5 + D6
Vælg alle D2 + D3 + D5 + D6
Fravælg tekst D2 + D3 + D5
Slå skærmtæppe til eller fra D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6
Skift mærke for et emne D1 + D2 + D3 + D4 + D6
Start Hjælp til VoiceOver D1 + D3

Læsning

VoiceOver-handling Skærmtast
Sæt tale på pause eller fortsæt tale F4 eller D1 + D2 + D3 + D4
Læs siden op, start ved det valgte emne D1 + D2 + D3 + D5
Læs siden op, start øverst D2 + D4 + D5 + D6
Slå tale til og fra D1 + D3 + D4

Braille

VoiceOver-handling Skærmtast
Slå udvidet statusbeskrivelse til eller fra Statusmarkør
Panorer braille til venstre D2
Panorer braille til højre D5
Vis eller skjul meddelelseshistorie D1 + D3 + D4 + D5
Gennemse tilgængelige outputmodeller for braille D1 + D2 + D4 + D5
Gennemse tilgængelige inputmetoder for braille D2 + D3 + D6

Læs mere

Læs mere om de generelle kommandoer under Almindelige braillekommandoer til VoiceOver.

 

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: