Brug en Freedom Scientific Classic Focus 40 Blue-brailleskærm med VoiceOver

Når du bruger en brailleskærm af typen Freedom Scientific Classic Focus 40 Blue med VoiceOver på din iPhone, iPad eller iPod touch, kan du bruge følgende enhedsspecifikke taster.

Følgende kommandoer gælder kun for Freedom Scientific Classic Focus 40 Blue-brailleskærmen. Hvis du vil være sikker på, at din brailleskærm bruger den korrekte tabel, skal du sørge for, at du har installeret den nyeste version af iOS.

Navigation

VoiceOver-handling Skærmtast
Flyt til forrige emne Højre rocker til navigation op
Flyt til næste emne Højre rocker til navigation ned
Rul en side til venstre Højre rocker op
Rul en side til højre Højre rocker ned
Rul en side op Venstre rocker op
Rul en side ned Venstre rocker ned
Aktiverer Tilbagetasten, hvis den findes Venstre vælger 

Rotor

VoiceOver-handling Skærmtast
Flyt til forrige emne ved at bruge rotorindstilling Venstre rocker til navigation op
Flyt til næste emne ved at bruge rotorindstilling Venstre rocker til navigation ned

Interaktion

VoiceOver-handling Skærmtast
Tryk to gange på det valgte emne RouterRække eller Markørrække 2
Vælg emne under din finger Venstre tilstandsknap eller højre tilstandsknap
Start eller stop den aktuelle handling Højre vælger

Braille

VoiceOver-handling Skærmtast
Slå udvidet statusbeskrivelse til eller fra StatusmarkørRække eller Statusmarkørrække 2
Panorer braille til venstre Panorering til venstre
Panorer braille til højre Panorer til højre

Læs mere

Se Freedom Scientific Focus Blue: Enhedstaster til VoiceOver-navigation for at få vist en liste over kommandoer til de nyere modeller af Focus Blue-skærmen. Se en generel liste over kommandoer i Almindelige braillekommandoer til VoiceOver.

 

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: