Brug af en Alva BC640-skærm med VoiceOver

Når du bruger en Alva BC640-skærm med VoiceOver på din iPhone, iPad eller iPod touch, kan du bruge følgende tastekommandoer.

Hvis du vil være sikker på, at din brailleskærm bruger den korrekte tabel, skal du sørge for, at du har den nyeste version af iOS.

Navigation

VoiceOver-handling Skærmtast
Flyt til forrige emne Smart retningstast til venstre
Flyt til næste emne Smart retningstast til højre
Gå til statuslinje Smart retningstast 2
Aktiverer Tilbagetasten, hvis den findes Smart retningstast 3

Rotor

VoiceOver-handling Skærmtast
Flyt til næste emne ved at bruge rotorindstilling eTouch 4, Tommeltast 4 eller Smart retningstast ned
Flyt til forrige emne ved at bruge rotorindstilling eTouch 2, Tommeltast 2 eller Smart retningstast ned

Interaktion

VoiceOver-handling Skærmtast
Tryk to gange på det valgte emne Markørrække 1 eller Markørrække 2
Vælg emne under din finger Smart retningstast eller Tommeltast 3
Aktiverer knappen Hjem Smart retningstast 1

Læs

VoiceOver-handling Skærmtast
Sæt tale på pause eller fortsæt tale Smart retningstast 4

Braille

VoiceOver-handling Skærmtast
Panorer braille til venstre eTouch 1 eller Tommeltast 1
Panorer braille til højre eTouch 3 eller Tommeltast 5
Slå udvidet statusbeskrivelse til eller fra Statusmarkørrække 1 eller Statusmarkørrække 2

Læs mere

Se en generel liste over kommandoer i Almindelige braillekommandoer til VoiceOver.

Funktionspakken med Perkins-taster understøttes ikke på nuværende tidspunkt.

 

Oplysninger om produkter, der ikke er produceret af Apple, eller uafhængige websteder, der ikke styres eller testes af Apple, leveres uden Apples anbefaling eller godkendelse. Apple påtager sig intet ansvar, hvad angår valg, ydeevne eller brug af websteder eller produkter fra andre producenter. Apple giver ingen erklæringer med hensyn til nøjagtigheden eller pålideligheden af websteder fra andre producenter. Kontakt producenten for at få flere oplysninger.

Udgivelsesdato: