Brug af en brailleskærm fra typen American Printing House for the Blind (APH) Refreshabraille 18 med VoiceOver

Du kan bruge følgende tastekommandoer, når du bruger en brailleskærm af typen American Printing House (APH) Refreshabraille 18 og VoiceOver på din iPhone, iPad eller iPod touch.

Hvis du vil være sikker på, at din brailleskærm bruger den korrekte tabel, skal du sørge for, at du har den nyeste version af iOS.

Navigation

VoiceOver-handling Skærmtast
Flyt til forrige emne Joystick til venstre
Flyt til næste emne Joystick til højre

Rotor

VoiceOver-handling Skærmtast
Flyt til næste emne ved at bruge rotorindstilling Joystick ned
Flyt til forrige emne ved at bruge rotorindstilling Joystick op

Interaktion

VoiceOver-handling Skærmtast
Tryk to gange på det valgte emne Markørtast
Vælg emne under din finger Joystick tryk

Braille

VoiceOver-handling Skærmtast
Panorer braille til venstre Venstre
Panorer braille til højre Højre
Slå udvidet statusbeskrivelse til eller fra Statusmarkør

Læs mere

Se en generel liste over kommandoer i Almindelige braillekommandoer til VoiceOver.

 

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: