Brug af Alva BC680-skærm med din iPhone, iPad eller iPod touch

Når du bruger en Alva BC680-brailleskærm med VoiceOver på din iOS-enhed, kan du navigere med følgende enhedsspecifikke taster.

Hvis du vil være sikker på, at din brailleskærm bruger den korrekte tabel, skal du kontrollere, at du har installeret den nyeste version af iOS.

Navigation

VoiceOver-handling Enhedstast
Forrige emne Venstre på højre eller venstre Smartpad
Næste emne Højre på højre eller venstre Smartpad
Gå til statuslinjen 2 på højre eller venstre Smartpad
Aktiver en tilbagetast, hvis der er en 3 på højre eller venstre Smartpad

Rotor

VoiceOver-handling Enhedstast
Flyt til næste emne ved at bruge rotorindstilling Ned på højre eller venstre Smartpad eller eTouch 4
Flyt til forrige emne ved at bruge rotorindstilling Op på højre eller venstre Smartpad eller eTouch 2

Interaktion

VoiceOver-handling Enhedstast
Tryk to gange på et valgt emne Markørrække 1 eller Markørrække 2
Vælg emne under din finger Enter på højre eller venstre Smartpad eller tommeltast 1 eller tommeltast 10
Tryk på Home-knap 1 på højre eller venstre Smartpad

Læsning

VoiceOver-handling Enhedstast
Sæt tale på pause eller fortsæt tale 4 på højre eller venstre Smartpad

Braille

VoiceOver-handling Enhedstast
Panorer til venstre eTouch 1 eller tommeltast 2 eller tommeltast 3 eller tommeltast 4 eller tommeltast 5
Panorer til højre eTouch 3 eller tommeltast 6 eller tommeltast 7 eller tommeltast 8 eller tommeltast 9
Slå udvidet statusbeskrivelse til eller fra StatusmarkørRække 1 eller Statusmarkørrække 1

Læs mere

Læs mere om de generelle kommandoer under Almindelige braillekommandoer til VoiceOver.

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: