Brug af dobbelt SIM med et eSIM

Et eSIM er et digitalt sim-kort, der gør det muligt at bruge et mobilabonnement fra din operatør uden at skulle bruge et fysisk nano-sim-kort. Læs om, hvordan du indstiller og bruger Dual SIM.1

Hvordan kan du bruge dobbelt SIM?

 • Brug ét nummer til arbejde og ét nummer til personlige opkald.

 • Du kan tilføje et lokalt dataabonnement, når du rejser i udlandet.

 • Hav separate opkalds- og dataabonnementer.

Begge dine telefonnumre kan foretage og modtage stemme- og FaceTime-opkald og sende og modtage beskeder via iMessage, sms og mms.2 Din iPhone kan bruge et mobildatanetværk ad gangen.

Hvis du vil bruge 5G med dobbelt-SIM på iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro eller iPhone 12 Pro Max, skal du kontrollere, om du har iOS 14.5 eller en nyere version.

Du skal bruge følgende

Hvis du vil bruge to forskellige operatører, skal din iPhone være låst op. Ellers skal begge abonnementer være fra den samme operatør. Hvis du får dit første sim-kort fra en CDMA-operatør, understøtter dit andet sim-kort ikke CDMA. Kontakt din operatør for at få flere oplysninger.

Hvis du har et virksomhedsabonnement på mobiltjenester, kan du kontakte administratoren i din virksomhed for at høre, om denne funktion understøttes.

Indstil et andet mobilabonnement på din iPhone

Alle iPhone-modeller, der understøtter eSIM, kan have flere eSIM'er og bruge dobbelt SIM med to aktive SIM'er på samme tid.

Du kan bruge dobbelt SIM ved at bruge et fysisk SIM-kort og et eSIM. iPhone 13-modeller og nyere modeller understøtter også to aktive eSIM'er. iPhone-modeller uden en fysisk SIM-bakke understøtter to aktive eSIM'er.

Læs om, hvordan du aktiverer et mobildataabonnement på et eSIM.

Sådan mærker du dine abonnementer

Når dit andet abonnement er aktiveret, kan du mærke dine abonnementer. Du kan f.eks. mærke det ene abonnement som Arbejde og det andet som Personligt.

Du kan bruge disse mærker, når du vælger, hvilket telefonnummer du vil bruge til at foretage eller modtage opkald og beskeder, til at tildele et nummer til mobildata og til at tildele et nummer til dine kontakter, så du ved, hvilket nummer du vil bruge.

Hvis du skifter mening senere, kan du ændre dine mærker ved at gå til Indstillinger, trykke på enten Mobildata eller Mobilnetværk og derefter trykke på det nummer, hvis mærke du vil ændre. Tryk derefter på Etiket til mobilabonnement, og vælg et nyt mærke, eller angiv et tilpasset mærke.

ios-16-iphone-13-pro-dobbelt-sim-indstillinger-vælg-mærke-på-liste

Indstilling af dit standardnummer

Vælg et nummer, som du vil bruge, når du foretager opkald eller sender en besked til nogen, du ikke har i appen Kontakter. Vælg, hvilke mobilabonnementer du vil bruge til iMessage og FaceTime. Du kan vælge enten det ene eller begge numre.

ios-16-iphone-13-pro-sim-indstillinger-mobilnetværk-indstil-standardlinje

På dette skærmbillede skal du vælge det nummer, der skal være dit standardnummer. Du kan også vælge, hvilket nummer der kun skal bruges til mobildata. Dit andet nummer bliver dit standardnummer. Hvis du vil have, at din iPhone bruger mobildata fra begge abonnementer, alt afhængig af dækning og tilgængelighed, skal du slå Tillad at skifte brug af mobildata til.

Sådan bruger du to telefonnumre til opkald, beskeder og data

Nu, hvor din iPhone er indstillet med to telefonnumre, kan du her se, hvordan du bruger dem.

Sådan lader du din iPhone huske, hvilket nummer der skal bruges

Når du ringer til en af dine kontakter, behøver du ikke hver gang vælge, hvilket nummer der skal bruges. Din iPhone bruger som standard det samme nummer, som du brugte sidste gang, du ringede til denne kontakt. Hvis du ikke har ringet til denne kontakt før, bruger din iPhone standardnummeret. Du kan også angive, hvilket nummer der skal bruges til dine opkald til en bestemt kontakt. Følg disse trin:

 1. Tryk på kontakten.

 2. Tryk på Foretrukket mobilabonnement.

 3. Tryk på det nummer, du vil bruge til denne kontakt.

ios-16-iphone-13-pro-dobbelt-sim-kontakter-indstil-linje-telefonkontakt

Sådan foretager og modtager du opkald

Du kan foretage og modtage telefonopkald med begge numre.

Du kan besvare indgående opkald til dit andet nummer, når du allerede er i gang med et opkald, hvis operatøren for dit andet telefonnummer understøtter Wi-Fi-opkald. Når du er i gang med et opkald på en linje, der ikke er din angivne linje til mobildata, skal du slå Tillad at skifte brug af mobildata til for at modtage opkald fra din anden linje. Hvis du ignorerer opkaldet og har indstillet en telefonsvarer hos din operatør, vil du alternativt få en notifikation om et mistet opkald, og opkaldet vil gå videre til telefonsvareren. Kontroller hos din operatør, at du kan foretage Wi-Fi-opkald, og find ud af, om der pålægges yderligere gebyrer eller dataforbrug hos din dataudbyder.

Hvis du er i gang med et opkald, og din anden linje viser Ingen tjeneste, understøtter din operatør enten ikke Wi-Fi-opkald, eller også har du ikke slået Wi-Fi-opkald til.3 Når du er i gang med et telefonopkald, vil et indgående opkald på dit andet telefonnummer blive videresendt til telefonsvareren, hvis du har tilvalgt telefonsvarer hos din operatør. Når du er i gang med et telefonopkald, vil et indgående opkald på dit andet telefonnummer blive videresendt til telefonsvareren, hvis du har tilvalgt telefonsvarer hos din operatør.4

Sådan skifter du telefonnumre for et opkald

Du kan skifte telefonnumre, før du foretager et opkald. Hvis du ringer til en person på listen Favoritter, skal du følge denne fremgangsmåde:

 1. Tryk på knappen Infoknappen Info.

 2. Tryk på det aktuelle telefonnummer.

 3. Tryk på dit andet nummer.

Hvis du bruger tastaturet, skal du følge disse trin:

ios-16-iphone-13-pro-dobbelt-sim-telefon-indstil-telefon-opkald-linje
 1. Indtast telefonnummeret.

 2. Tryk på telefonnummeret øverst på skærmen.

 3. Tryk på det nummer, du vil bruge.

Sådan sender du beskeder med iMessage og sms/mms

Du kan bruge iMessage eller sms/mms til at sende beskeder med begge telefonnumre.5 Du kan vælge, hvilket nummer du vil bruge, før eller efter at du starter en samtale.

Vælg et nummer, før du sender en iMessage- eller sms/mms-besked

 1. Åbn Beskeder.

 2. Tryk på knappen Ny i øverste højre hjørne af skærmen.

 3. Indtast navnet på kontakten.

 4. Tryk på det aktuelle telefonnummer.

 5. Tryk på det nummer, du vil bruge.

ios-16-iphone-13-pro-dobbelt-sim-beskeder-vælg-linje-for-at-sende-besked

Skift nummer under en samtale

 1. Tryk på det nummer, du bruger, foroven på skærmen.

 2. Vælg det nummer, du vil bruge i stedet for.

  ios-16-iphone-13-pro-dobbelt-sim-beskeder-vælg-samtale-linje

Læs mere om symboler for status af dobbelt-sim

Symbolerne på statuslinjen øverst på skærmen viser signalstyrken for dine to operatører. Læs mere om, hvad statussymbolerne betyder.

Du kan se flere statussymboler, når du åbner Kontrolcenter.

ios-16-iphone-13-pro-dobbelt-sim-kontrolcenter-ingen-tjeneste-sekundær-linje

Når operatør 1 er i brug, viser den anden linje Ingen tjeneste.

ios-16-iphone-13-pro-dobbelt-sim-kontrolcenter-status-wi-fi-wi-fi-opkald

Statuslinjen viser, at enheden har forbindelse til Wi-Fi, og at operatør 2 bruger Wi-Fi-opkald.

ios-16-iphone-13-pro-dobbelt-sim-kontrolcenter-anden-linje-der-bruger-mobildata

Hvis Tillad at skifte brug af mobildata er slået til, viser statuslinjen, at operatør 1 bruger 5G, og at operatør 2 bruger mobildata fra operatør 1 og har Wi-Fi-opkald aktiveret.

Sådan skifter du dit mobildatanummer

Ét nummer ad gangen kan bruge mobildata. Hvis du vil ændre, hvilket nummer der bruger mobildata, skal du følge disse trin:

 1. Gå til Indstillinger.

 2. Tryk enten på Mobildata eller Mobilnetværk.

 3. Tryk på Mobildata.

 4. Tryk på det nummer, du vil bruge til mobildata.

  ios-16-iphone-13-pro-sim-indstillinger-mobilnetværk-mobildata

Hvis du slår Tillad at skifte brug af mobildata til, og du foretager et opkald på nummeret, der kun er tilgængeligt til opkald, vil det nummer automatisk skifte til at bruge tale og data.6 Det gør det muligt både at bruge tale og data under et opkald.

Hvis du slår Tillad at skifte brug af mobildata fra, og du er aktiv på et nummer, der kun er tilgængeligt for opkald, og som ikke er dit angivne mobildatanummer, vil mobildata ikke fungere under opkaldet.

Sådan slår du Tillad at skifte brug af mobildata til:

 1. Gå til Indstillinger.

 2. Tryk enten på Mobildata eller Mobilnetværk.

 3. Tryk på Mobildata.

 4. Slå Tillad at skifte brug af mobildata til.

Sådan administrerer du mobilindstillinger

Hvis du vil ændre dine mobilindstillinger for hvert af dine abonnementer, skal du følge disse trin:

 1. Gå til Indstillinger.

 2. Tryk enten på Mobildata eller Mobilnetværk.

 3. Tryk på det nummer, du vil ændre.

 4. Tryk på hver valgmulighed, og indstil dem, som du plejer.

ios-16-iphone-13-pro-sim-indstillinger-mobilnetværk

Læs mere

 1. eSIM på iPhone er ikke tilgængeligt i Kina, fastlandet. I Hongkong og Macao understøtter iPhone 13 mini, iPhone 12 mini, iPhone SE (2. og 3 generation) og iPhone XS eSIM-kort. Læs mere om brug af dobbelt-sim med to nano-sim-kort i Kina (fastlandet), og i Hongkong og Macao.

 2. Her bruges DSDS-teknologien (Dual SIM Dual Standby), hvilket betyder, at begge SIM-kort kan foretage og modtage opkald.

 3. Hvis du bruger iOS 12, skal du opdatere til iOS 13 eller en nyere version for at modtage opkald, når du bruger dit andet nummer.

 4. 4. Hvis dataroaming er slået til på det nummer, der anvender mobildata, er Visuel telefonsvarer og Mms deaktiveret på det nummer, der kun er tilgængeligt til opkald.

 5. Der kan forekomme yderligere gebyrer. Forhør dig hos din operatør.

 6. Dit datanummer skifter automatisk under opkaldets varighed. Dette skift for brug af mobildata fungerer ikke, hvis du i øjeblikket bruger dataroaming. Kontakt din operatør for at høre mere om mulighederne og om, hvorvidt der pålægges ekstra gebyrer.

Udgivelsesdato: