Sådan bruges Delte album i Fotos på din iPhone, iPad og Mac

Delte album giver dig mulighed for at dele billeder og videoer med præcis de personer, som du vælger – og de kan også tilføje deres egne billeder, videoer og kommentarer.

Sådan aktiverer du Delte album

 1. Opdater din iPhone, iPad eller iPod touch til den nyeste version af iOS- eller iPadOS, din Mac til den nyeste version af macOS og dit Apple TV 4K eller Apple TV HD til den nyeste version af tvOS. Hvis du har en Windows-pc, skal du opdatere til Windows 10 eller nyere og downloade iCloud til Windows.

 2. Indstil iCloud på alle dine enheder.

 3. Log ind på iCloud med det samme Apple-id på alle dine enheder, som du vil bruge med Delte album.

 4. Sådan aktiverer du Delte album:

  • På din iPhone eller iPad: Gå til Indstillinger > [dit navn]> iCloud > Fotos, og slå derefter Delte album til.

  • På din Mac: Åbn programmet Fotos. Gå til menulinjen øverst på skærmen, og vælg Fotos > Indstillinger. I macOS Monterey eller en tidligere version skal du vælge Fotos > Indstillinger. Klik på fanen iCloud, og vælg derefter Delte album.

  • På dit Apple TV: Gå til Indstillinger > Brugere og konti > iCloud, og slå Delte album til.

  • På din Windows-pc: Åbn iCloud til Windows, og vælg Fotos. Vælg Fælles album. Hvis du ikke bliver bedt om at slå funktioner til, skal du klikke på knappen Indstillinger ud for Fotos. Klik på OK, og klik derefter på Anvend. Læs mere om deling af album med iCloud til Windows.

Hvis du bruger ældre versioner af iOS, iCloud til Windows, iPhoto eller Aperture, kan du stadig oprette og se Delte album. I tidligere versioner af iOS, macOS, tvOS og iCloud til Windows blev Delte album kaldt for iCloud-fotodeling.

Brug Delte album på din iPhone, iPad og iPod touch

Sådan oprettes et nyt delt album

 1. Gå til fanen Album, og tryk på knappen Tilføjknappen Tilføj.

 2. Tryk på nyt Delt albumDelt album.

 3. Navngiv det delte album, og tryk derefter på Næste.

 4. Vælg de kontakter, som du vil invitere, eller indtast en e-mailadresse eller et iMessage-telefonnummer.

 5. Tryk på Opret.

Sådan slettes et delt album

 1. Åbn det delte album.

 2. Tryk på knappen Personerknappen Personer.

 3. Tryk på Slet delte album.

Hvis du ser på din liste over delte album, kan du også trykke på Rediger og derefter trykke på knappen Sletknappen Slet for at slette et delt album.

Når du sletter et delt album, slettes det automatisk fra alle dine enheder og fra abonnenternes enheder. Hvis du har slået Offentligt websted til, slettes det delte album også fra internettet. Når du sletter et delt album, slettes alle albummets billeder permanent. Før du fortsætter, skal du sørge for at gemme eventuelle billeder, som du vil beholde.

Sådan inviteres flere personer

 1. Gå til Album, og vælg et delt album, som du har oprettet.

 2. Tryk på knappen Personerknappen Personer.

 3. Tryk på Inviter personer.

 4. Indtast navnene på de personer, som du vil dele albummet med.

 5. Tryk på Tilføj.

For at dele et album med venner eller familie, der ikke bruger iCloud, skal du åbne et delt album, som du har oprettet, gå til fanen Personer og slå Offentligt websted til. Dine billeder vises på et websted, som alle kan se i en opdateret webbrowser.

Sådan fjernes en abonnent

 1. Åbn det delte album.

 2. Tryk på knappen Personerknappen Personer.

 3. Vælg den abonnent, der skal fjernes.

 4. Tryk på Fjern abonnent i bunden af skærmen.

Hvis du har oprettet et fælles album, er det dig, der bestemmer, hvem der har adgang til det. Du kan til enhver tid fjerne abonnenter.

Sådan føjer du billeder og videoer til et delt album

 1. Fra fanen Bibliotek eller i et album: Tryk på Vælg, og vælg derefter de billeder og videoer, der skal deles.

 2. Tryk på knappen Delknappen Del, og tryk derefter på Føj til Delt albumDelt album.

 3. Vælg det album, hvor billederne skal deles. Tryk derefter på Publicer.

Hvis du har et delt album åbent, kan du også trykke på knappen Tilføjknappen Tilføj for at vælge billeder og videoer, som skal tilføjes.

Når du tilføjer nye billeder, sendes der automatisk besked til de personer, som du deler albummet med. Kontroller, at Abonnenter må publicere er slået til, så de også kan tilføje billeder og videoer. Du skal blot trykke på knappen Mereknappen Mere og derefter vælge Oplysninger om delt albumOplysninger om delt album.

Sådan sletter du billeder og videoer fra et delt album

 1. Åbn det delte album.

 2. Tryk på et billede eller en video.

 3. Tryk på knappen Papirkurv knappen Papirkurv .

 4. Tryk på Slet foto.

Hvis du ejer et delt album, kan du slette alle billeder, videoer eller kommentarer fra albummet. Abonnenter kan kun slette det, som de selv har tilføjet. Når du sletter indhold, slettes det automatisk fra albummet på alle dine enheder og på abonnenternes enheder.

Alle billeder, som du har arkiveret eller downloadet fra et delt album til dit Fotos-bibliotek, forbliver i dit bibliotek, selvom det delte album slettes, eller selvom delingen stoppes af den person, der oprettede albummet.

Sådan gemmes billeder og videoer fra et delt album

Når du deler billeder og videoer, kan de personer, som du deler med, gemme de delte billeder eller videoer i deres eget bibliotek.

 1. Tryk på et billede eller en video.

 2. Tryk på knappen Delknappen Del .

 3. Tryk på Gem billede eller Gem video.

Brug Delte album på din Mac

Sådan oprettes et nyt Delt album

 1. Gå til indholdsoversigten, og klik på knappen Tilføjknappen Tilføj ud for Delte album.

 2. Indtast e-mailadresserne på de personer, som albummet skal deles med. Klik på knappen Tilføjknappen Tilføj for at vælge kontakter fra iCloud.

 3. Klik på Opret.

Sådan slettes et delt album

 1. Åbn det delte album.

 2. Klik på knappen Personerknappen Personer på værktøjslinjen.

 3. Klik på Slet delte album.

Når du sletter et delt album, slettes det automatisk fra alle dine enheder og fra abonnenternes enheder. Hvis Offentligt websted var slået til, slettes det fælles album også fra internettet. Når du sletter et delt album, slettes alle albummets billeder permanent. Før du fortsætter, skal du sørge for at gemme eventuelle billeder, som du vil beholde.

Sådan inviteres flere personer

 1. Gå til Delte i indholdsoversigten, og vælg et delt album, som du har oprettet.

 2. Klik på knappen Personerknappen Personer på værktøjslinjen.

 3. I feltet Inviter personer skal du klikke på knappen Tilføjknappen Tilføj for at åbne panelet Kontakter og derefter vælge de personer, du vil invitere, blandt dine kontakter.

Du kan også dele album med venner og familie, selvom de ikke bruger iCloud. Du skal blot åbne et delt album, som du har oprettet, klikke på knappen Personerknappen Personer på værktøjslinjen og slå Offentligt websted til. Dine billeder vises på et websted, som alle kan se i en opdateret webbrowser.

Sådan fjernes en abonnent

 1. Åbn det delte album.

 2. Klik på knappen Personerknappen Personer på værktøjslinjen.

 3. Vælg den abonnent, der skal fjernes.

 4. Klik på pilen ud for abonnentens navn og derefter Fjern abonnent.

Hvis du har oprettet et fælles album, er det dig, der bestemmer, hvem der har adgang til det. Du kan til enhver tid fjerne abonnenter.

Sådan føjer du billeder og videoer til et delt album

 1. Vælg de billeder og videoer, der skal deles.

 2. Klik på knappen Delknappen Del på værktøjslinjen, og vælg derefter Delte album.

 3. Vælg det album, hvor billederne skal deles.

Hvis du er i et delt album, kan du også klikke på "Tilføj fotografier og videoer" for at vælge de billeder, der skal tilføjes. Du kan også trække billeder fra biblioteket direkte til det delte album i indholdsoversigten.

Når du tilføjer nye billeder, sendes der automatisk besked til de personer, som du deler albummet med. Åbn det delte album, klik på knappen Personerknappen Personer på værktøjslinjen, og sørg for, at Abonnenter må publicere er markeret, så de også kan tilføje billeder og videoer.

Sådan sletter du billeder og videoer fra et delt album

 1. Åbn det delte album.

 2. Vælg et billede eller en video.

 3. Ctrl-klik, og klik derefter på Slet fra delt album. Klik på Slet.

Hvis du er i et delt album, kan du også vælge et billede og trykke på tasten Slet for at slette det fra det delte album.

Hvis du ejer et delt album, kan du slette alle billeder, videoer eller kommentarer fra albummet. Abonnenter kan kun slette det, som de selv har tilføjet. Når du sletter indhold, slettes det automatisk fra albummet på alle dine enheder og på abonnenternes enheder.

Alle billeder, som du har arkiveret eller downloadet fra et delt album til dit Fotos-bibliotek, forbliver i dit bibliotek, selvom det delte album slettes, eller selvom delingen stoppes af den person, der oprettede albummet.

Sådan gemmes billeder og videoer fra et delt album

Når du deler billeder og videoer, kan de personer, som du deler med, gemme de delte billeder eller videoer i deres eget bibliotek.

 1. Vælg det billede og den video, der skal gemmes.

 2. Ctrl-klik, og klik derefter på Importer.

Understøttede arkivtyper i Delte album

Delte album understøtter følgende billedformater:

 • HEIF

 • JPEG

 • RAW*

 • PNG

 • GIF

 • TIFF

Delte album understøtter også specialformater, der optages med din iPhone, f.eks. slowmotion, tidsforløb, Live Photos og videominder. Ved deling reduceres billeder til 2048 pixels på den lange led, undtagen panoramabilleder, der kan være op til 5400 pixels brede. Du kan dele GIF-billeder, som er 100 MB eller mindre.

Delte album understøtter følgende arkivtyper og -formater:

 • HEVC

 • MP4

 • QuickTime

 • H.264

 • MPEG-4

Videoer kan vare op til 15 minutter og afspilles ved en opløsning på op til 720p.

* Du kan ikke overføre RAW-billeder til Delte album på din Windows-pc.

Delte album overfører en kopi af dine data. Downloadet indhold indeholder muligvis ikke samme oplysninger som originalen.

Lagringsgrænse for Delte album

Et delt album kan indeholde op til 5000 billeder og videoer. Hvis du når din grænse for Delte album, bliver du nødt til at slette nogle billeder eller videoer, før du kan tilføje nye. Billeder og videoer, som du deler (og tilhørende kommentarer eller Synes godt om-tilkendegivelser) forbliver i iCloud, indtil du eller bidragyderen sletter dem manuelt, eller indtil du sletter det delte album.

Billeder og videoer i dine delte album opbevares i iCloud, men de medregnes ikke i din iCloud-lagringsplads.

Oplysninger om produkter, der ikke er produceret af Apple, eller uafhængige websteder, der ikke styres eller testes af Apple, leveres uden Apples anbefaling eller godkendelse. Apple påtager sig intet ansvar, hvad angår valg, ydeevne eller brug af websteder eller produkter fra andre producenter. Apple giver ingen erklæringer med hensyn til nøjagtigheden eller pålideligheden af websteder fra andre producenter. Kontakt producenten for at få flere oplysninger.

Udgivelsesdato: