Begrænsninger for Delte album

Delte album tæller ikke med i din iCloud-lagringsplads, men der er grænser for antallet af billeder, album og invitationer, du kan dele.

Begrænsninger for Delte album

Dette er time- og dagsgrænserne for Delte album:

 • Det maksimale antal billeder og videoer fra en enkelt bidragyder pr. time på tværs af alle delte album: 1000

 • Det maksimale antal billeder og videoer fra en enkelt bidragyder pr. dag på tværs af alle delte album: 10.000

Nogle yderligere begrænsninger for delte album:

 • Maks. antal delte album, en ejer kan dele: 200

 • Maks. antal delte album, en bruger kan abonnere på: 200

 • Maksimalt antal abonnenter pr. delt album: 100 (antallet af abonnenter på hvert delt album)

 • Maksimalt kombineret antal billeder og videoer fra alle bidragydere i et delt album: 5000

 • Maksimalt antal kommentarer pr. billede eller video i et delt album: 200 (en kommentar kan enten være en Synes godt om-tilkendegivelse eller en tekstindtastning)

 • Maks. antal tegn pr. kommentar: 1024

 • Maksimalt antal invitationer, som ejeren af et delt album må sende pr. dag: 200

Understøttede arkivtyper til Delte album

Delte album overfører en kopi af dine data. Downloadet indhold indeholder muligvis ikke samme oplysninger som originalen.

 • Billedformater: HEIF, JPEG, RAW*, PNG, GIF, TIFF

 • Videoarkivtyper og -formater: HEVC, MP4, QuickTime, H.264, MPEG-4

Delte album understøtter også specialformater, der optages med din iPhone, f.eks. slowmotion, tidsforløb, Live Photos og videominder. Ved deling reduceres billeder til 2048 pixels på den lange led, undtagen panoramabilleder, der kan være op til 5400 pixels brede. Du kan dele GIF-billeder, som er 100 MB eller mindre.

Videoer kan vare op til 15 minutter og afspilles ved en opløsning på op til 720p.

På grund af begrænsninger af lagringspladsen er det muligvis kun de nyeste fotos, der vises på Apple TV.

*Du kan ikke overføre RAW-billeder til Delte album på din Windows-pc.

Begrænsninger for delingsforslag

Delingsforslag er begrænset til 5.000 emner med en maksimal delingsstørrelse på 1 GB.

Udgivelsesdato: