Brug af Humanware Brailliant-skærm med VoiceOver

Når du bruger en Humanware Brailliant-brailleskærm med VoiceOver på din iPhone, iPad eller iPod touch, kan du navigere med følgende enhedsspecifikke tastekommandoer.

Følgende kommandoer understøttes af disse Humanware Brailliant-skærmmodeller:

  • Brailliant 24

  • Brailliant 32

  • Brailliant 40

  • Brailliant 64

  • Brailliant 80

Hvis du vil være sikker på, at din skærm bruger den korrekte tabel, skal du sørge for, at du har installeret den nyeste version af iOS.

Navigation

VoiceOver-handling

Skærmtast

Flyt til forrige emne

Skub joysticket til venstre, eller tryk D1

Flyt til næste emne

Joystick til højreeller D4

Rul en side til venstre

D2 + D4 + D6

Rul en side til højre

D1 + D3 + D5

Rul en side op

D3 + D4 + D5 + D6

Rul en side ned

D1 + D4 + D5 + D6

Aktiverer knappen Hjem

D1 + D2 + D5

Gå til statuslinjen

D2 + D3 + D4

Gå til Meddelelsescenter

D4 + D6

Gå til Kontrolcenter

D2 + D5

Aktiverer Tilbagetasten, hvis den findes

D1 + D2

Flyt til første emne

D1 + D2 + D3

Flyt til sidste emne

D4 + D5 + D6

Læs sidetal op, eller læs de viste rækker op

D3 + D4

Rotor

VoiceOver-handling

Skærmtast

Flyt til forrige emne ved at bruge rotorindstilling

Skub joysticket op, eller tryk D3

Flyt til næste emne ved at bruge rotorindstilling

Skub joysticket ned, eller tryk D6

Vælg den forrige rotorindstilling

D2 + D3

Vælg den næste rotorindstilling

D5 + D6

Interaktion

VoiceOver-handling

Skærmtast

Tryk to gange på det valgte emne

Router

Vælg emne under din finger

Tryk på joysticket eller D3 + D6

Aktiverer tasten lydstyrke op

D3 + D4 + D5

Aktiverer tasten lydstyrke ned

D1 + D2 + D6

Aktiverer tasten Skub ud

D1 + D4 + D6

Aktiverer Slettetasten

D1 + D4 + D5

Aktiverer Returtasten

D1 + D5

Aktiverer Tabulatortasten

D2 + D3 + D4 + D5

Aktiverer Skifte- og Tabulatortasten

D1 + D2 + D5 + D6

Klip

D1 + D3 + D4 + D6

Kopier

D1 + D4

Sæt ind

D1 + D2 + D3 + D6

Fortryd

D1 + D3 + D5 + D6

Gentag

+ D2 + D3 + D4 + D6

Vælg tekst

D2 + D5 + D6

Vælg alle

D2 + D3 + D5 + D6

Fravælg tekst

D2 + D3 + D5

Slå Skærmtæppe til og fra

D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6

Skift mærke for et emne

D1 + D2 + D3 + D4 + D6

Start Hjælp til VoiceOver

D1 + D3

Læsning

VoiceOver-handling

Skærmtast

Sæt tale på pause eller fortsæt tale

D1 + D2 + D3 + D4

Læs siden op, start ved det valgte emne

D1 + D2 + D3 + D5

Læs siden op, start øverst

D2 + D4 + D5 + D6

Slå tale til eller fra

D1 + D3 + D4

Braille

VoiceOver-handling

Skærmtast

Slå udvidet statusbeskrivelse til eller fra

Statusmarkør

Panorer braille til venstre

D2

Panorer braille til højre

D5

Vis eller skjul meddelelseshistorie

D1 + D3 + D4 + D5

Gennemse tilgængelige outputmetoder for braille

D1 + D2 + D4 + D5

Gennemse tilgængelige inputmetoder for braille

D2 + D3 + D6

Læs mere

Læs mere om de generelle kommandoer under Almindelige braillekommandoer til VoiceOver.

Oplysninger om produkter, der ikke er produceret af Apple, eller uafhængige websteder, der ikke styres eller testes af Apple, leveres uden Apples anbefaling eller godkendelse. Apple påtager sig intet ansvar, hvad angår valg, ydeevne eller brug af websteder eller produkter fra andre producenter. Apple giver ingen erklæringer med hensyn til nøjagtigheden eller pålideligheden af websteder fra andre producenter. Kontakt producenten for at få flere oplysninger.

Udgivelsesdato: