Brug af Alva BC680-skærm med din iPhone, iPad eller iPod touch

Når du bruger en Alva BC680-brailleskærm med VoiceOver på din iOS-enhed, kan du navigere med følgende enhedsspecifikke taster.

Hvis du vil være sikker på, at din brailleskærm bruger den korrekte tabel, skal du kontrollere, at du har installeret den nyeste version af iOS.

Navigation

VoiceOver-handling

Enhedstast

Forrige emne

Venstre på højre eller venstre Smartpad

Næste emne

Højre på højre eller venstre Smartpad

Gå til statuslinjen

2 på højre eller venstre Smartpad

Aktiver en tilbagetast, hvis der er en

3 på højre eller venstre Smartpad

Rotor

VoiceOver-handling

Enhedstast

Flyt til næste emne ved at bruge rotorindstilling

Ned på højre eller venstre Smartpad eller eTouch 4

Flyt til forrige emne ved at bruge rotorindstilling

Op på højre eller venstre Smartpad eller eTouch 2

Interaktion

VoiceOver-handling

Enhedstast

Tryk to gange på et valgt emne

Markørrække 1 eller Markørrække 2

Vælg emne under din finger

Enter på højre eller venstre Smartpad eller tommeltast 1 eller tommeltast 10

Tryk på Home-knap

1 på højre eller venstre Smartpad

Læsning

VoiceOver-handling

Enhedstast

Sæt tale på pause eller fortsæt tale

4 på højre eller venstre Smartpad

Braille

VoiceOver-handling

Enhedstast

Panorer til venstre

eTouch 1 eller tommeltast 2 eller tommeltast 3 eller tommeltast 4 eller tommeltast 5

Panorer til højre

eTouch 3 eller tommeltast 6 eller tommeltast 7 eller tommeltast 8 eller tommeltast 9

Slå udvidet statusbeskrivelse til eller fra

StatusmarkørRække 1 eller Statusmarkørrække 1

Læs mere

Læs mere om de generelle kommandoer under Almindelige braillekommandoer til VoiceOver.

Oplysninger om produkter, der ikke er produceret af Apple, eller uafhængige websteder, der ikke styres eller testes af Apple, leveres uden Apples anbefaling eller godkendelse. Apple påtager sig intet ansvar, hvad angår valg, ydeevne eller brug af websteder eller produkter fra andre producenter. Apple giver ingen erklæringer med hensyn til nøjagtigheden eller pålideligheden af websteder fra andre producenter. Kontakt producenten for at få flere oplysninger.

Udgivelsesdato: