macOS High Sierra

Zvětšování na webových stránkách

Pokud chcete zjednodušit zobrazení, můžete zvětšit text a obrázky.

Otevřít Safari

Zvětšení obsahu na všech webových stránkách

  1. Použijte příkaz Safari > Předvolby, klikněte na Webové stránky a potom na Zvětšení stránek.

  2. Vyberte všechny webové stránky v seznamu Nastavené webové stránky (chcete‑li vybrat víc webových stránek najednou, podržte při kliknutí klávesu Shift nebo Cmd) a potom seznam vymažte kliknutím na Odstranit.

    Pokud je seznam Nastavené webové stránky prázdný, znamená to, že jste zatím žádné stránky nenastavili nebo že jste už seznam vymazali.

  3. Klikněte na místní nabídku „Při návštěvě jiných stránek“ a vyberte vyšší procentní hodnotu.

Zvětšení obsahu na konkrétní webové stránce

  • Zvětšení veškerého obsahu: Použijte příkaz Safari > Nastavení pro tuto webovou stránku a vyberte požadovanou volbu z místní nabídky Zvětšení stránek nebo použijte příkaz Zobrazení > Zvětšit. Také můžete rozevřít prsty na trackpadu, který podporuje gesta. Při návratu na stejnou webovou stránku si Safari úroveň zvětšení pamatuje (pokud jste ji nenastavili rozevřením prstů).

  • Zvětšení textu: Podržte Alt a použijte příkaz Zobrazení > Zvětšit text. Při návratu na stejnou webovou stránku si Safari velikost textu pamatuje.

Roztažení okna na celou obrazovku

  • Klikněte na zelené tlačítko celé obrazovky v levém horním rohu okna prohlížeče nebo stiskněte Ctrl-Cmd-F. Chcete‑li režim celé obrazovky ukončit, přesuňte ukazatel do levého horního rohu obrazovky a znovu klikněte na zelené tlačítko celé obrazovky nebo stiskněte Ctrl-Cmd-F.

Použití Safari v zobrazení Split View

  • Stiskněte a podržte zelené tlačítko celé obrazovky v levém horním rohu okna prohlížeče, přetáhněte okno Safari k požadovanému okraji obrazovky a pak tlačítko uvolněte. V druhé polovině obrazovky vyberte jinou aplikaci, která podporuje zobrazení Split View.