macOS High Sierra

Použití aplikací na celé obrazovce nebo v rozděleném zobrazení

V mnoha aplikacích se vám může hodit každý centimetr místa na obrazovce, takže je vhodné pracovat v režimu celé obrazovky, kdy aplikace zaplní celou plochu monitoru. Jindy se zase může hodit otevřít souběžně ještě druhou aplikaci a používat obě v rozděleném zobrazení Split View. Tak se můžete plně soustředit na obsah oken, aniž by vás rušil obsah plochy.

Dvě aplikace vedle sebe v rozděleném zobrazení

Řádek nabídekDock máte kdykoli snadno po ruce. A plocha, další aplikace v celoobrazovkovém zobrazení nebo rozděleném zobrazení Split View a všechny plochy, které jste vytvořili, jsou vždy na dosah jedním přejetím prsty.

Práce s aplikací na celé obrazovce

Ne všechny aplikace podporují zobrazení na celé obrazovce.

 1. V levém horním rohu okna aplikace klikněte na zelené tlačítko nebo stiskněte kombinaci kláves Ctrl-Cmd-F.

  Tlačítko, které kliknutím umožňuje přechod na celou obrazovku
 2. Při zobrazení na celé obrazovce můžete provádět následující akce:

  • Zobrazení nebo skrytí řádku nabídek: Nabídky aplikace zobrazíte přesunutím ukazatele na horní okraj obrazovky. Po oddálení ukazatele se nabídky opět skryjí.

  • Zobrazení nebo skrytí Docku: Dock zobrazíte přesunutím ukazatele na dolní, levý nebo pravý okraj obrazovky (podle nastavení Docku). Po oddálení ukazatele se Dock opět skryje.

  • Přepínání mezi dalšími aplikacemi v režimu celé obrazovky: Na trackpadu nebo myši Magic Mouse přejeďte prsty doleva nebo doprava. Více informací viz Použití gest trackpadu a myši.

 3. Chcete-li ukončit režim celé obrazovky, přesuňte ukazatel do levého horního rohu obrazovky a znovu klikněte na zelené tlačítko nebo stiskněte kombinaci kláves Ctrl-Cmd-F.

  Tlačítko, které kliknutím umožňuje ukončit režim celé obrazovky

Tip: Chcete větší okno i bez zapnutí režimu celé obrazovky? Zobrazení okna můžete přepnout na maximální velikost stisknutím a podržením klávesy Alt a kliknutím na zelené maximalizační tlačítko . Okno se roztáhne, ale řádek nabídek i Dock zůstanou viditelné. Dalším kliknutím na toto tlačítko se stisknutou klávesou Alt se vrátíte k předchozí velikosti okna.

Okno můžete maximalizovat také dvojím kliknutím na záhlaví aplikace. Pokud se aplikace namísto toho minimalizuje do Docku, můžete změnit nastavení pro záhlaví v předvolbách Docku.

Použití dvou aplikací v rozděleném zobrazení:

Ne všechny aplikace podporují rozdělené zobrazení.

 1. Stiskněte a podržte zelené tlačítko v levém horním rohu okna aplikace, přetáhněte okno na požadovanou stranu a poté tlačítko uvolněte.

  Tlačítko, které kliknutím umožňuje přechod na celou obrazovku
 2. Na druhé straně obrazovky klikněte na druhou aplikaci, s níž chcete pracovat.

 3. V rozděleném zobrazení můžete provádět kterékoli z následujících akcí:

  • Změna velikosti oken: Přetáhněte dělicí pruh uprostřed směrem doleva nebo doprava.

  • Změna stran: Pomocí panelu nástrojů okna přetáhněte okno na druhou stranu. Pokud panel nástrojů nevidíte, klikněte na okno a přesuňte ukazatel k hornímu okraji obrazovky.

  • Zobrazení nebo skrytí řádku nabídek: Nabídky aplikace zobrazíte přesunutím ukazatele na horní okraj obrazovky. Po oddálení ukazatele se nabídky opět skryjí.

  • Zobrazení nebo skrytí Docku: Dock zobrazíte přesunutím ukazatele na dolní, levý nebo pravý okraj obrazovky (podle nastavení Docku). Po oddálení ukazatele se Dock opět skryje.

 4. Chcete‑li přestat používat některou aplikaci v rozděleném zobrazení Split View, klikněte do okna této aplikace, zobrazte řádek nabídek a poté klikněte na zelené tlačítko v levém horním rohu okna nebo stiskněte Ctrl-Cmd-F.

  Zbývající aplikace se roztáhne do režimu celé obrazovky a je přístupná v řádku Spaces. Chcete‑li u aplikace ukončit režim celé obrazovky, přesuňte ukazatel na její miniaturu v řádku Spaces a v levém horním rohu miniatury klikněte na tlačítko Ukončit .

Tip: Pokud již pracujete s některou aplikací v režimu celé obrazovky, můžete rychle vybrat jinou aplikaci pro rozdělené zobrazení. Stisknutím kláves Ctrl-šipka nahoru nebo přejetím čtyřmi prsty nahoru přejděte do zobrazení Mission Control. Poté přetáhněte některé okno z Mission Control na miniaturu aplikace v režimu celé obrazovky na panelu Spaces. Můžete také v pruhu ploch přetáhnout miniaturu jedné aplikace na jinou.