macOS High Sierra

Přizpůsobení okna Safari

Uspořádání panelů, tlačítek a záložek v Safari můžete upravit tak, aby vyhovovalo vašemu stylu používání.

Otevřít Safari

Použití řádku oblíbených položek

 • Vyberte Zobrazení > Zobrazit řádek oblíbených položek.

  Řádek oblíbených položek se složkou záložek. Chcete‑li upravit některou záložku nebo složku na řádku, klikněte na ni a podržte ji. Chcete-li přeuspořádat položky na panelu, přetáhněte je. Chcete-li odstranit položku, přetáhněte ji mimo řádek.

Zobrazení stavového řádku

 • Použijte příkaz Zobrazení > Zobrazit stavový řádek. Když ponecháte ukazatel na odkazu, ve stavovém řádku na dolním okraji okna Safari se zobrazí úplná adresa odkazu.

  Ukazatel na odkazu na webové stránce s adresou URL zobrazenou ve stavovém řádku v dolní části okna

Přizpůsobení nástrojového panelu

 • Použijte příkaz Zobrazit > Upravit panel nástrojů. Pak můžete na nástrojový panel přidávat položky, odstraňovat je a přemisťovat je tažením. Takto můžete například přidat tlačítko Panely iCloudu, které zobrazí seznam webových stránek otevřených na ostatních zařízeních, na nichž je v předvolbách iCloudu zapnutá volba Safari.

  • Rychlá změna uspořádání tlačítek na nástrojovém panelu: Podržte klávesu Cmd a přetáhněte tlačítka doleva nebo doprava. Tato zkratka nefunguje pro tlačítka Zpět/Vpřed, Boční panel, Top stránky, Domů, Historie a Stahování ani pro dynamické vyhledávací pole.

  • Změna velikosti nástrojového panelu: Pokud se v pravé části nástrojového panelu zobrazují lomené závorky , znamená to, že okno je příliš malé a nelze v něm zobrazit všechny položky nástrojového panelu. Zvětšete okno nebo zobrazte ostatní položky kliknutím na závorky.

  • Odstranění položky z nástrojového panelu: Stiskněte a podržte klávesu Cmd a přetáhněte položku mimo nástrojový panel.

  • Zobrazení nebo skrytí nástrojového panelu v režimu celé obrazovky: V zobrazení na celé obrazovce použijte příkaz Zobrazení > Vždy zobrazovat panel nástrojů na celé obrazovce.

Pokud chcete Safari dále přizpůsobit, vyberte volby Safari > Předvolby a změňte volby.