Okno pro výběr šablon s řádkem kategorií u horního okraje; klepnutím na ně můžete filtrovat možnosti pro výběr. Pod ním jsou vidět miniatury předdefinovaných šablon, uspořádané v řádcích podle kategorií. Na začátku je položka Poslední a pak následují Základní a Osobní finance. U řádku každé kategorie je vpravo nahoře zobrazeno tlačítko Zobrazit vše. Tlačítko Jazyk a oblast se nachází v pravém horním rohu

Vytváření dokumentů pomocí šablon

Základem každé tabulky je šablona, neboli maketa, z níž při jejím vytváření vycházíte. Grafy a data šablony můžete nahradit vlastním obsahem a přidat nové tabulky, vzorce apod.

Vytvoření tabulky

Tabulka s absolvovanými túrami a délkami jejich tras. V otevřené nabídce Akce buňky se zobrazují volby pro přidání dnešního data a aktuálního času a pro úpravu vzorce ve vybrané buňce.

Přidávání dat do tabulky

Do tabulky můžete zadat vlastní data nebo importovat data z jiného souboru. Do libovolné buňky můžete také přidat celou řadu vzorců, například pro součet nebo průměr. Chcete-li uspořádat data a identifikovat trendy, můžete přidat filtry, seskupit data do kategorií, vytvořit kontingenční tabulky apod.

Zadávání textu a čísel do tabulek

Koláčový graf s procentuálními údaji o absolvovaných túrách. V otevřené nabídce Formát se zobrazují různé styly grafů, které je možné vybrat, a volby pro úpravy řad a referencí v grafu a pro zobrazení nebo skrytí názvu grafu.

Vytvoření grafu

Data můžete znázornit dvojrozměrným, trojrozměrným nebo interaktivním grafem. Když data v tabulce změníte, graf se automaticky aktualizuje.

Přidání grafu

Tabulka s evidencí turistických tras. Poblíž horního okraje obrazovky jsou uvedené názvy listů. Nalevo se nachází tlačítko „Přidat list“ a za ním následují panely listů s převýšením a úseky tras.

Uspořádání dat na listech

Tabulku můžete rozdělit na více listů s různými typy informací, které chcete evidovat – příjmy, výdaje apod. Pak můžete klepnutím na panel na horním okraji tabulky přepínat mezi listy, které chcete zobrazit.

Přidání listů

Nabídka spolupráce se zobrazenými jmény uživatelů, kteří na tabulce spolupracují.

Spolupráce v reálném čase

K práci na tabulce můžete přizvat jiné uživatele. Prováděné změny uvidí každý, koho pozvete. Můžete však rozhodovat o tom, kdo smí tabulku upravovat a kdo jen zobrazit.

Úvod do spolupráce

Tato příručka vám pomůže v začátcích používání Numbers 14.0 na iPhonu. (Chcete‑li zjistit, kterou verzi Numbers máte, přejděte do Nastavení  > Numbers.) Chcete‑li se s uživatelskou příručkou pro Numbers seznámit podrobněji, klepněte nahoře na stránce na položku Obsah nebo zadejte slovo či frázi do vyhledávacího pole.

Pokud potřebujete více informací, navštivte Webovou stránku podpory pro aplikaci Numbers.

Užitečné?
Limit počtu znaků: 250
Limit maximálního počtu znaků je 250.
Děkujeme za zpětnou vazbu.