macOS High Sierra

Správa příchozí pošty pomocí pravidel

Se správou příchozích zpráv a s automatickým prováděním úloh, jako je například odpověď na zprávu nebo její přeposlání, vám mohou pomoci pravidla, která k těmto účelům vytvoříte. Takto můžete vytvořit například pravidlo, které bude zvýrazňovat zprávy od určité osoby nebo automaticky přesouvat zprávy z vaší příchozí pošty do jiných schránek.

Otevřít Mail

 1. Vyberte Mail > Předvolby a potom klikněte na Pravidla.

  Chcete-li si prohlédnout některé z ukázkových pravidel, vyberte je a klikněte na tlačítko Upravit. Chcete-li pravidlo zavřít, klikněte na tlačítko Zrušit.

 2. Klikněte na Přidat a zadejte název pravidla.

 3. Zadejte, zda k použití pravidla pro zprávu stačí, když je splněna kterákoli z podmínek, nebo zda musí být splněny všechny podmínky.

 4. Určete podmínky.

  Chcete-li v podmínkách použít jiná pole záhlaví, vyberte z první místní nabídky volbu Upravit seznam hlaviček. Chcete‑li přidat vlastní záhlaví, klikněte v okně Záhlaví zpráv na Přidat .

 5. Vyberte akce, které mají být provedeny u zpráv, které odpovídají daným podmínkám. Chcete‑li nastavit více akcí, klikněte na tlačítko Přidat .

  Jako akce pravidel můžete použít skripty AppleScript.

 6. Nakonec klikněte na OK a potom určete, zda mají být pravidla použita i pro zprávy, které jsou už ve schránkách uloženy, nebo jen pro nové zprávy.

  Pravidla můžete pro existující zprávy použít i později pomocí příkazu Zpráva > Použít pravidla.

Pokud jste pravidel definovali více, budou použita v pořadí, ve kterém jsou uvedena v seznamu pravidel. Pořadí můžete změnit přetažením jednotlivých pravidel nahoru nebo dolů.

Mail přestane pravidla pro zprávu vyhodnocovat a používat, dospěje-li k akci Zastavit vyhodnocování pravidel nebo bude-li zpráva přesunuta do jiné schránky na základě pravidel použitých na poštovním serveru nebo v počítači či zařízení synchronizovaném s vaším počítačem.

Pokud používáte iCloud Drive, budou vaše pravidla k dispozici na vašich ostatních počítačích Mac, na nichž je iCloud Drive aktivován. Soubory připojené k pravidlům, například zvukové soubory nebo skripty, k dispozici nebudou. Další informace najdete v části Uchovávání plochy a dokumentů na iCloudu.