macOS High Sierra

Uchovávání plochy a dokumentů na iCloud Drivu

Pomocí iCloud Drivu můžete bezpečně ukládat veškeré dokumenty na iCloudu a využívat je ze všech počítačů a iOS zařízení. Pokud budete chtít, můžete v iCloud Drivu automaticky ukládat všechny soubory z plochy a složky Dokumenty. Tímto způsobem je možné ukládat soubory tam, kde je obvykle používáte. Tyto soubory budou navíc k dispozici ve všech vašich počítačích a iOS zařízeních.

iCloud Drive můžete používat také na webovém serveru iCloud.com prostřednictvím webového prohlížeče na Macu nebo počítači se systémem Windows.

Nastavení iCloud Drivu

Pokud jste zatím iCloud Drive v tomto Macu nenastavili, je vám toto nastavení dostupné v předvolbách iCloudu.

 • Použijte příkaz Apple > Předvolby systému, klikněte na iCloud a vyberte iCloud Drive.

  Otevřít předvolby iCloud

  Pokud k iCloudu zatím nejste přihlášeni, je nutné před zpřístupněním funkcí iCloud Drivu iCloud nastavit.

Při prvním výběru funkce iCloud Drivu na libovolném z vašich zařízení budete vyzváni k provedení upgradu. Po provedení upgradu se vaše data a dokumenty aktuálně uložené v iCloudu přesunou na iCloud Drive. Pokud se výzva k upgradu nezobrazí, znamená to, že je váš účet už upgradován.

Důležité: Po provedení upgradu na iCloud Drive budou vaše dokumenty uložené na iCloud Drivu k dispozici pouze v počítačích a iOS zařízeních, které splňují minimální systémové požadavky, a na kterých je iCloud Drive zapnutý. Vaše dokumenty na iCloud Drivu jsou dostupné také z webového serveru iCloud.com.

Disk iCloud Drive můžete používat na počítačích Mac (s OS X v10.10 nebo novějším), na iOS zařízeních (s iOS 8 nebo novějším) nebo v počítačích s Windows používajících službu iCloud pro Windows (je vyžadován systém Windows 7 nebo novější). Vaše počítače a zařízení musí pro přihlášení k iCloudu používat stejné Apple ID.

Pokud používáte zařízení, na kterých je iCloud Drive vypnutý, dokumenty a data na takovém zařízení nebudou synchronizovány s dokumenty a daty na zařízeních, na kterých je iCloud Drive zapnutý.

Uložení plochy a složky Dokumenty na iCloud Drivu

 1. Použijte příkaz Apple > Předvolby systému, klikněte na iCloud a klikněte na Volby vedle položky iCloud Drive.

  Otevřít předvolby iCloud

  Pokud tlačítko Volby vedle položky iCloud Drive není uvedeno, zkontrolujte, zda je iCloud Drive aktivní.

 2. Vyberte volbu Plocha a složka Dokumenty.

Po výběru volby Plocha a složka Dokumenty se obsah plochy a složky Dokumenty přesune na iCloud Drive. Dostupný bude také na bočním panelu Finderu v části iCloud Drive.

Práce se soubory a složkami v iCloud Drivu

iCloud Drive naleznete na bočním panelu Finderu, kde jej můžete vybrat a prohlížet jeho obsah. Jsou zde uvedeny automaticky vytvářené složky pro aplikace, které iCloud Drive podporují, jako je například Náhled, TextEdit, Pages, Numbers a Klíčenka. Může obsahovat také vámi vytvořené složky a soubory, které uložíte nebo přesunete do iCloud Drivu nebo jeho složek.

Pokud v předvolbách iCloudu označíte volbu Plocha a složka Dokumenty, iCloud Drive bude také obsahovat plochu a složku Dokumenty.

Po aktivaci plochy a dokumentů v iCloudu budou názvy vašich složek a souborů v okně Finderu doplněny o příslušné indikátory stavu. Více informací viz Zobrazení informací o souborech, složkách a discích.

 • Vložení dokumentů do složek aplikací: Dokumenty můžete přetahovat do složek aplikace v iCloud Drivu a v těchto složkách vytvářet další podsložky, ale každá složka aplikace může obsahovat pouze vybrané dokumenty, které tato aplikace dokáže otevřít. Například složka Náhled může obsahovat soubory PDF a různé typy obrazových souborů, ale nikoli videa ani hudební soubory.

 • Stažení položek uložených na iCloud Drivu: Podržte klávesu Ctrl, klikněte na položky, které budete chtít stáhnout (označené stavovou ikonou „Na iCloudu“ ) a vyberte volbu Stáhnout nyní.

  Po stažení položek do Macu s nimi můžete pracovat bez nutnosti připojení k internetu.

 • Přesunutí položek do Macu a jejich odstranění z disku iCloud Drive: Přetáhněte soubory a složky z iCloud Drivu do složky, která se nachází mimo iCloud Drive, jako je složka Stahování, Filmy, Hudba nebo Obrázky. Položky se zkopírují do Macu a budou odstraněny z iCloud Drivu na všech zařízeních nastavených pro iCloud. Pokud změníte názor, můžete položky přetáhnout zpět na disk iCloud Drive.

  Pokud v předvolbách iCloudu označíte volbu Plocha a složka Dokumenty, v iCloud Drivu budou k dispozici také položky vložené do složky Dokumenty nebo z plochy.

iCloud Drive můžete používat také při ukládání nového dokumentu nebo otvírání dokumentu v aplikaci. Jednoduše klikněte na iCloud Drive na bočním panelu dialogu Uložit nebo Otevřít, který se zobrazí po použití příkazu Soubor > Uložit nebo Soubor > Otevřít.

Pokud je úložiště na iCloudu zaplněné

Nemůžete-li přesunout nebo uložit dokument na disk iCloud Drive, je možné, že je váš úložný prostor na iCloudu zaplněn. Dokument zůstane na vašem Macu a na disk iCloud Drive bude odeslán poté, až se pro něj uvolní místo.

iCloud Drive sdílí vaše úložiště na iCloudu s knihovnou fotografií na iCloudu, zálohami zařízení se systémem iOS, zprávami a přílohami v aplikaci Pošta na iCloudu (e-mailový účet @icloud.com) a dalšími funkcemi.

 • Chcete-li získat větší prostor, můžete úložiště upgradovat. Místo můžete uvolnit odstraněním nepotřebných položek z disku iCloud Drive. Více informací viz Správa úložiště iCloud.