macOS High Sierra

Přesouvání a kopírování zpráv

Zprávy můžete přesouvat a kopírovat mezi schránkami a složkami.

Otevřít Mail

  • Přesunutí zpráv: Přetáhněte jednu nebo více zpráv do schránky v řádku oblíbených schránek nebo na bočním panelu Mailu. Také můžete podržet Ctrl a kliknout na zprávu, vybrat volbu „Přesunout do“ a potom vybrat schránku (nebo použít Touch Bar).

    Mail na základě historie přesouvání zpráv zobrazí schránku, do které budete chtít zprávu přesunout nejpravděpodobněji. Přesunete‑li například několik zpráv od určité osoby do schránky Cestování, u dalších zpráv od téže osoby bude k dispozici příkaz Přesunout do „Cestování“. Pokud nelze cílovou schránku předvídat, příkaz Zpráva > „Přesunout do nabídnuté schránky“ se zobrazí ztlumeně.

  • Kopírování zpráv: Při přetahování zpráv do jiné schránky stiskněte a podržte klávesu Alt. Také můžete podržet Ctrl, kliknout na zprávu, vybrat volbu „Zkopírovat do schránky“ a zvolit požadovanou schránku.

Pokud používáte IMAP účet a nedaří se vám přesunout zprávy, je možné, že tyto zprávy obsahují neplatné znaky (obvykle přidané poštovním serverem), že jsou příliš velké nebo že jste překročili limity úložného prostoru nastavené poskytovatelem vašeho e‑mailového účtu.

Příchozí zprávy s určitými vlastnostmi můžete do požadovaných schránek přesouvat automaticky pomocí pravidel, která nastavíte.