macOS High Sierra

Připojování anotací k přílohám

Přidáte-li ke zprávě obrázek nebo PDF dokument, můžete na přílohu psát a kreslit pomocí funkce Anotace nebo k ní připojit tvary či podpis.

Příloha se zobrazeným nástrojovým panelem Anotace u horního okraje

Otevřít Mail

 1. Přesuňte ukazatel na obrázek nebo PDF dokument přiložený ke zprávě, klikněte na místní nabídku , která se zobrazí v pravém horním rohu přílohy, a potom vyberte volbu Anotace. Na obrázek můžete také jednoduše přitlačit.

  Pokud místní nabídku nevidíte, pravděpodobně budete muset funkci Anotace nejprve povolit. Použijte příkaz Apple > Předvolby systému, klikněte na Rozšíření, potom na Akce a zaškrtněte políčko Anotace.

  Otevřít předvolby Rozšíření

 2. Pomocí dostupných nástrojů připojte k příloze anotace.

  V každém okamžiku můžete podle potřeby určit, jaká část přílohy má být viditelná: přesuňte ukazatel k okrajům a potom přetáhněte modré úchyty.

  Chcete‑li duplikovat některý tvar, text nebo podpis, podržte při přetažení položky klávesu Alt; položky můžete zarovnat pomocí žlutých vodítek.

  Skica

  Nakreslete tvar jedním plynulým tahem.

  Pokud bude v kresbě rozpoznán některý ze standardních tvarů, bude tímto tvarem nahrazena. Chcete‑li použít původní kresbu, vyberte ji na zobrazené paletě.

  Kresba

  Umožňuje nakreslit tvar jedním tahem. Silnějším přitisknutím prstu nakreslíte tlustší a tmavší čáru.

  Tento nástroj je k dispozici pouze na počítačích s trackpadem Force Touch.

  Tvary

  Klikněte na tvar a pak jej přetáhněte na požadované místo. Velikost tvaru můžete změnit pomocí modrých úchytů. Pokud má tvar zelené úchyty, můžete jimi měnit jeho proporce.

  Tvary můžete přiblížit nebo zvýraznit pomocí těchto nástrojů:

  • Lupa : Přetáhněte lupu na oblast, kterou chcete zvětšit. Pokud chcete zvětšit nebo zmenšit míru přiblížení, přetáhněte zelený úchyt. Přetažením modrého úchytu změníte velikost lupy.

   Chcete‑li dále zvětšit některou oblast, můžete vytvářet další lupy a vrstvit je na sebe. Zarovnat je můžete pomocí žlutých vodítek.

  • Zvýraznění : Přetáhněte zvýraznění do požadované polohy. Chcete-li změnit jeho velikost, použijte modré úchyty.

  Text

  Zadejte text a potom přetáhněte textový rámeček na libovolné místo.

  Podpis

  Máte‑li v seznamu více podpisů, klikněte na některý z nich a přetáhněte jej na požadované místo. Chcete-li změnit jeho velikost, použijte modré úchyty.

  Vytvoření nového podpisu:

  • Na trackpadu: Klikněte na nástroj Podepsat, klikněte na volbu Vytvořit podpis (je‑li zobrazena) a poté klikněte na Trackpad. Podle pokynů klikněte na text, podepište se prstem na trackpadu a potom klikněte na Hotovo. Pokud vám výsledek nevyhovuje, klikněte na Smazat a zkuste to znovu.

   Pokud váš trackpad podporuje funkci přitlačení, můžete na něj přitisknout prst pevněji a podepsat se silnější, tmavší linkou.

  • Pomocí vestavěné kamery počítače: Klikněte na nástroj Podepsat, klikněte na volbu Vytvořit podpis (je‑li zobrazena) a poté klikněte na Kamera. Přidržte svůj podpis (na bílém papíru) před fotoaparátem tak, aby byl samotný podpis zarovnán na modrou čáru v okně. Když se váš podpis objeví v okně, klikněte na Hotovo. Pokud vám výsledek nevyhovuje, klikněte na Smazat a zkuste to znovu.

  Styl tvaru

  Zde můžete vybrat tloušťku a typ čar použitých v tvaru a případně přidat stín.

  Barva okrajů

  Zde můžete upravit barvu čar použitých v tvaru.

  Barva výplně

  Zde můžete upravit barvu použitou k vyplnění tvaru.

  Styl textu

  Zde můžete změnit styl a barvu písma.

 3. Až budete hotovi, klikněte na Hotovo.

Anotace můžete měnit a přidávat nové, dokud zprávu neodešlete. Po odeslání se vaše anotace stanou součástí obrázku nebo PDF dokumentu a vy ani příjemci je nebudete moci změnit.