macOS High Sierra

Nastavení rodičovského dohledu

Jako rodič chcete pro své děti zajistit bezpečné a spokojené používání Macu. Pomocí předvoleb Rodičovský dohled můžete spravovat, monitorovat a kontrolovat čas, který vaše děti u počítače Mac tráví, webové stránky, jež navštěvují, a osoby, s nimiž komunikují.

Zapnutí rodičovského dohledu

V nabídce Apple použijte příkaz Předvolby systému a poté klikněte na Rodičovský dohled.

Otevřít předvolby Rodičovský dohled

 • Pokud se zobrazí zpráva „Žádné uživatelské účty k řízení“, vyberte „Vytvořit nový účet s rodičovským dohledem“ a pak klikněte na Pokračovat. Zadejte jméno a heslo správce (nebo pokud máte Mac s Touch Barem, použijte Touch ID). Klikněte na místní nabídku Věk a vyberte věk. Zadejte jméno a heslo a pak klikněte na Vytvořit uživatele.

 • Pokud se zobrazí zpráva „Rodičovský dohled vám umožňuje řídit přístup dětí k počítači, aplikacím a internetu“, proveďte odemknutí kliknutím na ikonu zámku . Zadejte jméno a heslo správce (nebo pokud máte Mac s Touch Barem, použijte Touch ID). Poté vyberte uživatele.

  Pokud jste předtím zapnuli a vypnuli rodičovský dohled, klikněte na Zapnout rodičovský dohled.

  Pokud uživatel, kterého chcete spravovat, není na seznamu uvedený, kliknutím na tlačítko Přidat vytvořte nového uživatele. Klikněte na místní nabídku Věk a vyberte věk. Zadejte jméno a heslo a pak klikněte na Vytvořit uživatele.

Nastavení omezení

 1. V nabídce Apple použijte příkaz Předvolby systému a poté klikněte na Rodičovský dohled.

  Otevřít předvolby Rodičovský dohled

  Poznámka: Pokud se při otevření předvoleb Rodičovský dohled zobrazí zpráva „Žádné uživatelské účty k řízení“, vyberte „Vytvořit nový účet s rodičovským dohledem“ a pak klikněte na Pokračovat. Zadejte jméno a heslo správce (nebo pokud máte Mac s Touch Barem, použijte Touch ID). Klikněte na místní nabídku Věk a vyberte věk. Zadejte jméno a heslo a pak klikněte na Vytvořit uživatele.

 2. Proveďte odemknutí kliknutím na ikonu zámku a potom zadejte jméno a heslo správce (nebo pokud máte Mac s Touch Barem, použijte Touch ID).

 3. Vyberte uživatele a poté klikněte na některé tlačítko nahoře.

  • Aplikace: Podle potřeby můžete dětem zabránit používání vestavěného fotoaparátu a připojovat se ke hrám pro více hráčů z Game Centra. Pomocí této volby můžete omezit kontakty dítěte s jinými lidmi prostřednictvím Mailu. Určete, ke kterým aplikacím bude mít dítě přístup.

  • Web: Pomocí této volby můžete omezit přístup k některým webovým stránkám nebo nastavit neomezený přístup.

  • Obchody: Pomocí této volby můžete zakázat přístup do iTunes Storu a iBooks Storu. Omezte přístup dětí pouze na takovou hudbu, filmy, TV pořady, aplikace a knihy, které jsou vhodné pro danou věkovou kategorii.

  • Čas: Nastavte limity pro všední dny, víkendy a večerku.

  • Soukromí: Zde můžete povolit dítěti provádění změn ohledně soukromí.

  • Jiné: Zabraňte dítěti používat Siri a Diktafon, měnit nastavení tiskárny a skeneru nebo vypalovat disky CD a DVD. Můžete skrýt vulgární výrazy ve Slovníku a dalších zdrojích. Můžete také zakázat úpravy v Docku. Dále můžete zapnout zjednodušené zobrazení pracovní plochy Macu.

Správa rodičovského dohledu z jiného Macu

Po nastavení omezení pro dítě, které Mac používá, můžete rodičovský dohled spravovat z jiného Macu. Oba počítače se musí nacházet ve stejné síti.

 1. Na Macu dítěte použijte příkaz Apple > Předvolby systému a klikněte na Rodičovský dohled.

  Otevřít předvolby Rodičovský dohled

  Poznámka: Pokud se při otevření předvoleb Rodičovský dohled zobrazí zpráva „Žádné uživatelské účty k řízení“, vyberte „Vytvořit nový účet s rodičovským dohledem“ a pak klikněte na Pokračovat. Zadejte jméno a heslo správce (nebo pokud máte Mac s Touch Barem, použijte Touch ID). Klikněte na místní nabídku Věk a vyberte věk. Zadejte jméno a heslo a pak klikněte na Vytvořit uživatele.

 2. Proveďte odemknutí kliknutím na ikonu zámku a potom zadejte jméno a heslo správce (nebo pokud máte Mac s Touch Barem, použijte Touch ID).

  Tentokrát nevybírejte účet dítěte.

 3. Vyberte volbu „Řídit rodičovský dohled z jiného počítače“.

  Pokud tuto volbu nevidíte, na levé straně předvoleb Rodičovského dohledu je pravděpodobně označen některý uživatel. Podržte klávesu Cmd a kliknutím na zvoleného uživatele zrušte jeho označení.

 4. Na Macu, ze kterého chcete spravovat nastavení rodičovského dohledu na dítě, použijte příkaz Apple > Předvolby systému a klikněte na Rodičovský dohled.

  Otevřít předvolby Rodičovský dohled

 5. Proveďte odemknutí kliknutím na ikonu zámku a potom zadejte jméno a heslo správce (nebo pokud máte Mac s Touch Barem, použijte Touch ID).

 6. Vyberte Mac, který dítě používá.

 7. Zadejte jméno a heslo správce Macu, který dítě používá.

 8. Vyberte uživatele, kterého chcete řídit rodičovským dohledem.

 9. Nyní můžete pro dítě měnit nastavení rodičovského dohledu a sledovat záznamy o jeho aktivitách.

Vícenásobné použití nastavení rodičovského dohledu

Uživatelská nastavení rodičovského dohledu můžete zkopírovat a použít je pro jiného uživatele.

 1. V nabídce Apple použijte příkaz Předvolby systému a poté klikněte na Rodičovský dohled.

  Otevřít předvolby Rodičovský dohled

  Poznámka: Pokud se při otevření předvoleb Rodičovský dohled zobrazí zpráva „Žádné uživatelské účty k řízení“, vyberte „Vytvořit nový účet s rodičovským dohledem“ a pak klikněte na Pokračovat. Zadejte jméno a heslo správce (nebo pokud máte Mac s Touch Barem, použijte Touch ID). Klikněte na místní nabídku Věk a vyberte věk. Zadejte jméno a heslo a pak klikněte na Vytvořit uživatele.

 2. Proveďte odemknutí kliknutím na ikonu zámku a potom zadejte jméno a heslo správce (nebo pokud máte Mac s Touch Barem, použijte Touch ID).

 3. Vyberte uživatele, jehož nastavení chcete zkopírovat.

 4. Klikněte na místní nabídku Akce a vyberte volbu Kopírovat nastavení.

 5. Vyberte uživatele, pro nějž chcete zkopírovaná nastavení použít.

 6. Klikněte na místní nabídku Akce a vyberte volbu Vložit nastavení.

Vypnutí rodičovského dohledu

 1. V nabídce Apple použijte příkaz Předvolby systému a poté klikněte na Rodičovský dohled.

  Otevřít předvolby Rodičovský dohled

 2. Proveďte odemknutí kliknutím na ikonu zámku a potom zadejte jméno a heslo správce (nebo pokud máte Mac s Touch Barem, použijte Touch ID).

 3. Vyberte uživatele, klikněte na místní nabídku Akce a poté vyberte volbu Vypnout rodičovský dohled.