macOS High Sierra

Změna nastavení funkcí iCloud

Po nastavení iCloudu v Macu můžete určit funkce, které chcete používat, a upravit ostatní nastavení v předvolbách iCloudu.

Okno předvoleb iCloud, v němž jsou všechny funkce vybrané

Pokud v Macu nastavíte druhý účet iCloudu, můžete v předvolbách Internetové účty upravit nastavení jeho funkcí.

Zapnutí nebo vypnutí funkcí

Chcete-li změnit nastavení funkce iCloudu, použijte příkaz Apple > Předvolby systému a potom klikněte na iCloud.

Otevřít předvolby iCloud

 • Vyberte všechny funkce, které chcete používat. Zrušte výběr funkcí, které používat nechcete.

  Některé funkce mají další nastavení, která můžete změnit po kliknutí na tlačítko Volby nebo Podrobnosti u názvu funkce, pokud je funkce zapnutá.

  Pokud vyberete funkci Kontakty, když je aplikace Kontakty synchronizována se službou Kontakty Google, bude synchronizace s Googlem vypnuta. Po dobu používání iCloudu s vašimi kontakty byste ji měli nechat vypnutou.

Změna podrobností o účtu

Chcete-li změnit nastavení účtu pro iCloud, použijte příkaz Apple > Předvolby systému a potom klikněte na iCloud.

Otevřít předvolby iCloud

 • Po kliknutí na Podrobnosti účtu můžete upravit jméno a fotografii na iCloudu, stejně jako vaše kontakty, zabezpečení, zařízení a platební údaje v iCloudu. Viz Změna informací o účtu na iCloudu.

Nastavení nebo správa Rodinného sdílení

Chcete-li změnit nastavení Rodinného sdílení, použijte příkaz Apple > Předvolby systému a potom klikněte na iCloud.

Otevřít předvolby iCloud

Změna voleb pro iCloud Drive

Chcete-li zobrazit nebo změnit nastavení iCloud Drivu, použijte příkaz Apple > Předvolby systému a potom klikněte na iCloud.

Otevřít předvolby iCloud

 • Je-li funkce iCloud Drive zapnuta, kliknutím na položku Volby určete následující:

  • Zda chcete ukládat obsah plochy a složky Dokumenty na iCloud Drivu. Viz Uchovávání plochy a dokumentů na iCloud Drivu.

  • Které aplikace mohou využívat úložiště iCloudu.

  • Jaké aplikace umožní ostatním uživatelům vyhledat vás podle e-mailové adresy (kterou používáte jako Apple ID pro iCloud). Uživatelé, kteří vás vyhledají podle Apple ID, uvidí také vaše jméno a příjmení. Kliknutím na Najít mě podle e‑mailu zobrazíte seznam aplikací pro iOS a Mac, které tuto funkci používají.

   Pokud budete chtít aplikaci zabránit v zobrazení vaší e-mailové adresy a jména ostatním uživatelům, zrušte v seznamu označení pole s aplikací.

   V případě, že bude seznam Najít mě podle e-mailu prázdný, nemáte nainstalovány žádné aplikace pro iOS ani Mac, které tuto funkci podporují.

  • Zda má být optimalizováno úložiště na Macu. Je‑li optimalizace zapnutá, bude veškerý obsah iCloud Drivu uložen na Macu, pokud je zde dostatek místa. Jakmile bude potřeba více prostoru, soubory budou z Macu odstraněny a uloženy na iCloudu. Jestliže výběr této funkce zrušíte, bude veškerý obsah iCloud Drivu uchováván jak na Macu, tak také na iCloudu.

Změna voleb pro Fotky na iCloudu

Chcete-li zobrazit nebo změnit nastavení Fotek na iCloudu, použijte příkaz Apple > Předvolby systému a potom klikněte na iCloud.

Otevřít předvolby iCloud

Změna voleb Klíčenky na iCloudu

Chcete-li zobrazit nebo změnit nastavení Klíčenky na iCloudu, použijte příkaz Apple > Předvolby systému a potom klikněte na iCloud.

Otevřít předvolby iCloud

 • Pokud je vedle Klíčenky zobrazeno tlačítko Volby, můžete na ně kliknout a upravit následující:

  • zda bude pro schválení Klíčenky na iCloudu používán zabezpečovací kód pro iCloud i na nových zařízeních.

  • Zabezpečovací kód pro iCloud i telefonní číslo používané pro ověření vaší identity po použití zabezpečovacího kódu iCloud

 • Pokud se pod Klíčenkou zobrazí zpráva „Čekání na schválení“, kliknutím na Volby zadejte svůj zabezpečovací kód iCloud místo schválení tohoto Macu z jiného zařízení. Pokud kód zapomenete, je možné Klíčenku na iCloudu resetovat.

 • Pokud se u Klíčenky nezobrazuje tlačítko Volby, je vaše Apple ID nastaveno na dvoufaktorové ověřování. V takovém případě můžete při nastavování iCloudu na novém zařízení umožnit tomuto zařízení přístup k vašim datům na iCloudu jednoduše zadáním svého přihlašovacího hesla nebo kódu z Macu nebo iOS, na kterém je už iCloud nastaven.

Změna podrobností funkce Najít můj Mac

Chcete-li zobrazit nebo změnit nastavení funkce Najít můj Mac na iCloudu, použijte příkaz Apple > Předvolby systému a potom klikněte na iCloud.

Otevřít předvolby iCloud

 • Pokud se pod položkou Najít můj Mac zobrazuje zpráva „Polohové služby jsou vypnuty.“, klikněte na Podrobnosti a podle pokynů na obrazovce se pokuste tento Mac najít.

Správa úložiště iCloud

Chcete-li zobrazit nebo změnit informace o úložišti na iCloudu, použijte příkaz Apple > Předvolby systému a potom klikněte na iCloud.

Otevřít předvolby iCloud

Chcete-li získat další informace o používání funkce iCloudu v aplikaci na Macu se stejným názvem, jako jsou například Fotky nebo Poznámky, otevřete aplikaci, použijte příkaz Nápověda > Nápověda pro [název aplikace] a vyhledejte iCloud.