macOS High Sierra

Správa rodiny, kterou jste uspořádali

Pokud nastavíte rodinné sdílení, stáváte se organizátorem rodiny. Podle potřeby můžete přidávat členy rodiny, přeposílat pozvánky k připojení k rodině, změnit Apple ID používané k rodinným nákupům, vybírat služby, které mohou členové rodiny využívat, nebo také jednotlivé členy rodiny odebrat. Můžete také rodinné sdílení ukončit a rodinnou skupinu rozpustit.

Pokud jste členem rodiny, ale ne jejím organizátorem, můžete změnit své vlastní nastavení Rodinného sdílení – viz Sdílení nákupů s rodinouZastavení sdílení vaší polohy s členy rodiny. Pokud skupinu rodiny zatím nemáte, přejděte k části Nastavení Rodinného sdílení.

Přidání členů rodiny

Organizátor rodiny může přidat až pět členů rodiny.

 1. V nabídce Apple vyberte Předvolby systému a klikněte na iCloud.

  Otevřít předvolby iCloud

 2. Klikněte na tlačítko Spravovat rodinu  a proveďte jednu z následujících akcí:

  • Přidání osoby s vlastním Apple ID: Zadejte jméno nebo e-mailovou adresu osoby, kterou chcete k rodině připojit, klikněte na tlačítko Pokračovat a postupujte podle pokynů na obrazovce. Přidávaná osoba musí již mít Apple ID, které používá pro přihlášení k iCloudu.

   Pokud se osoba, kterou přidáváte, nachází poblíž, může jednoduše zadat své Apple ID a heslo. V opačném případě zašlete této osobě pozvánku e-mailem.

  • Vytvořte dětský účet: Vyberte možnost „Vytvořit Apple ID pro dítě, které nemá účet“, klikněte na Pokračovat a postupujte podle pokynů na obrazovce.

   Aby byly dodrženy zákony na online ochranu osobních údajů dětí, musíte jako součást svého rodičovského souhlasu použít kód CVV, ověřovací kód odeslaný jako zpráva SMS nebo bezpečnostní kód vytvořený v rámci vaší metody platby. Pokud máte uvedenu jinou metodu platby, budete před dalším pokračováním požádáni o její změnu na kreditní kartu, debetní kartu nebo službu Union Pay.

Nákupy uskutečněné novými členy rodiny jsou pro rodinu dostupné poté, co noví členové potvrdí svá Apple ID, která používají ke sdílení nákupů ve službách iTunes Store, App Store a iBooks Store. Každá osoba tak může učinit předvolbách iCloudu ve svém Macu nebo v nabídce Nastavení > iCloud na svém zařízení se systémem iOS.

Přeposlání pozvánky k připojení

Jako organizátor rodiny můžete přeposlat e-mailovou pozvánku osobě, která ji ještě nepřijala.

 1. V nabídce Apple vyberte Předvolby systému a klikněte na iCloud.

  Otevřít předvolby iCloud

 2. Klikněte na možnost Spravovat rodinu, vlevo vyberte člena rodiny a poté klikněte na položku Znovu odeslat pozvánku vpravo.

Změna sdílené platební karty

Jako organizátor rodiny můžete změnit platební kartu sdílenou všemi členy rodiny.

 1. V nabídce Apple vyberte Předvolby systému a klikněte na iCloud.

  Otevřít předvolby iCloud

 2. Klikněte na možnost Podrobnosti o účtu, dále klikněte na Platba a proveďte některou z následujících akcí:

  • Při zobrazení jednoho způsobu platby: Klikněte na Podrobnosti a poté upravte údaje své platební karty a fakturační adresu pro primární způsob platby.

  • Při zobrazení dvou způsobů platby: Údaje platební karty a fakturační adresu pro Apple ID, které používáte pro sdílení nákupů se svou rodinou, můžete změnit pomocí iTunes. Pokyny najdete v části Spravování účtu v iTunes Store v nápovědě ke službě iTunes.

  Primární způsob platby se zobrazuje vždy. Druhý způsob platby (Rodinné sdílení) se nezobrazuje v případě, že jste organizátorem rodiny a Apple ID, které používáte pro přihlášení k iCloudu, je stejné jako Apple ID, které používáte pro nákupy sdílené s rodinou. V takovém případě mohou členové rodiny pro nákupy v rámci rodinného sdílení sdílet váš primární způsob platby. Informace o používání jiného Apple ID najdete v tématu Sdílení nákupů s rodinou.

Odstranění členů rodiny

Jako organizátor rodiny můžete z rodinné skupiny odstraňovat členy. Odstraněný člen rodiny se bude moci připojit k jiné rodině nebo si založit svoji vlastní. Každá osoba však může být členem nejvýše dvou rodin v jednom roce. (Opětovné připojení se k rodině a založení nové rodiny se do tohoto limitu započítávají.)

Děti mladší 13 let není možné z rodiny odstranit (limit závisí na zemi nebo regionu). Můžete však dítě přesunout do jiné skupiny využívající Rodinné sdílení.

 1. V nabídce Apple vyberte Předvolby systému a klikněte na iCloud.

  Otevřít předvolby iCloud

 2. Klikněte na možnost Spravovat rodinu, vlevo vyberte člena rodiny a poté klikněte na tlačítko Odstranit .

Osoba, kterou z rodiny odstraníte, si uchová nákupy zaplacené pomocí sdílené platební karty, ale okamžitě ztratí přístup k dalším položkám, které rodina sdílí.

 • Položky ostatních členů rodiny se již nebudou zobrazovat v části Zakoupené ve službě iTunes Store, App Store a iBooks Store.

 • Hudbu, filmy, televizní pořady, knihy a aplikace chráněné technologií DRM, které člen rodiny dříve stáhl, již nebude možné používat, pokud je původně zakoupil někdo jiný. Ostatní členové rodiny již nebudou moci používat obsah chráněný technologií DRM stažený z kolekce bývalého člena.

 • Nákupy v rámci aplikace budou nedostupné, pokud je člen rodiny zakoupil pomocí aplikace, kterou původně zakoupil jiný člen. Člen rodiny může k nákupům v rámci aplikace znovu získat přístup, pokud si aplikaci zakoupí.

 • Fotoalba, kalendáře a seznamy připomínek členů rodiny budou ze zařízení člena rodiny odstraněny.

 • Poloha zařízení členů rodiny se nezobrazí, pokud člen rodiny používá funkci Najít iPhone na webu iCloud.com nebo v zařízení se systémem iOS.

Změna služeb sdílených rodinou

Jako organizátor rodiny můžete přidat, změnit nebo ukončit služby, které vaše rodina využívá.

 1. V nabídce Apple vyberte Předvolby systému a klikněte na iCloud.

  Otevřít předvolby iCloud

 2. Klikněte na Spravovat rodinu.

 3. Klikněte na Aplikace a služby a proveďte kteroukoli z následujících akcí:

  • Apple Music: Změníte‑li stav předplatného pro rodinné členství, budou všichni členové rodiny automaticky přihlášeni k odběru nebo od něj naopak odhlášeni.

  • Úložiště na iCloudu: Zakoupíte‑li si 200GB nebo 2TB tarif úložiště na iCloudu, budou s vámi členové rodiny moci tento prostor sdílet. Jednotliví členové rodiny si mohou také ponechat vlastní individuální tarify úložiště. Ukončíte‑li sdílení úložiště na iCloudu, bude členům rodiny poskytnuto bezplatné období, během nějž budou moci úložiště ještě využívat, a po jeho uplynutí si budou muset zakoupit vlastní tarif úložiště.

  • Sdílení nákupů: Po kliknutí na Sdílení nákupů můžete zapnout nebo vypnout sdílení nákupů pro vaši rodinu, změnit platební metodu a upravovat další nastavení.

  • Sdílení polohy: Klikněte na Sdílení polohy a potom vyberte členy rodiny, s nimiž chcete sdílet svoji polohu (nebo jejich výběr zrušte). Pokud nemáte Sdílení polohy nastavené, klikněte na Další informace a přečtěte si, jak tuto funkci nastavit na všech svých zařízeních.

 4. Klikněte na tlačítko Hotovo.

Pokud jste nastavili Rodinné sdílení, bude přihlášeným členům rodiny volně k dispozici album fotografií, kalendář a připomínky. Vy jako organizátor rodiny můžete tyto sdílené položky také smazat, takže k nim pak už nebudou mít členové rodiny přístup.

Zastavení Rodinného sdílení

Jako organizátor rodiny můžete Rodinné sdílení zastavit, čímž rodinnou skupinu rozpustíte. To lze provést tak, že ze skupiny odstraníte sami sebe. Poté bude moci každá osoba, jež byla členem vaší rodiny, přejít do jiné rodiny nebo si založit svoji vlastní. Každá osoba však může být členem nejvýše dvou rodin v jednom roce. (Opětovné připojení se k rodině a založení nové rodiny se do tohoto limitu započítávají.)

Pokud jsou ve vaší rodině děti mladší 13 let (tento limit závisí na zemi nebo regionu), musíte je před ukončením Rodinného sdílení převést do jiné rodinné skupiny.

 1. V nabídce Apple vyberte Předvolby systému a klikněte na iCloud.

  Otevřít předvolby iCloud

 2. Klikněte na možnost Spravovat rodinu, vlevo vyberte své jméno a poté klikněte na tlačítko Odstranit .

Pokud Rodinné sdílení zastavíte, členové rodiny si uchovají nákupy zaplacené pomocí sdílené platební karty, ale okamžitě ztratí přístup k dalším položkám, které rodina sdílí.

 • Položky ostatních členů rodiny se již nebudou zobrazovat v části Zakoupené ve službě iTunes Store, App Store a iBooks Store.

 • Hudbu, filmy, televizní pořady, knihy a aplikace chráněné technologií DRM původně zakoupené jedním členem rodiny a stažené jinými členy může používat pouze osoba, která je původně zakoupila.

 • Nákupy v rámci aplikace budou nedostupné, pokud byly učiněny pomocí aplikace původně zakoupené jiným členem. Bývalí členové rodiny mohou k nákupům v rámci aplikace znovu získat přístup, pokud si aplikaci zakoupí.

 • Fotoalba, kalendáře a seznamy připomínek členů rodiny budou ze všech zařízení rodiny odstraněny.

 • Poloha zařízení členů rodiny se již nezobrazuje ve funkci Najít iPhone na webu iCloud.com ani v iOS zařízeních.