macOS High Sierra

Kontrola výdajů mladých členů rodiny

Jako organizátor rodiny můžete od nedospělých členů rodiny vyžadovat, aby při použití sdílené platební karty k nákupům nebo bezplatnému stahování ze služeb iTunes Store, App Store a iBooks Store vždy požádali o souhlas. Tyto žádosti můžete schvalovat pomocí vlastního iOS zařízení (se systémem iOS 8 nebo novějším) nebo počítače Mac (se systémem OS X v10.10 nebo novějším). Můžete také udělit dalším dospělým členům rodiny roli rodičů nebo poručníků, aby mohli schvalovat tyto žádosti pomocí svých zařízení.

Zapnutí nebo vypnutí funkce Požádat o koupi

 1. V nabídce Apple vyberte Předvolby systému a klikněte na iCloud.

  Otevřít předvolby iCloud

 2. Klikněte na možnost Spravovat rodinu, vlevo vyberte mladého člena rodiny a poté vpravo vyberte funkci Požádat o koupi.

  Poznámka: Věková omezení pro funkci Požádat o koupi se mohou v jednotlivých oblastech lišit. V USA může organizátor rodiny povolit funkci Požádat o koupi pro jakéhokoli člena rodiny mladšího 18 let. Pro děti mladší 13 let je povolena automaticky.

Funkce Požádat o koupi není dostupná pro dospělé. Chcete-li přestat platit za nákupy dospělých, odstraňte danou osobu z Rodinného sdílení. Postup naleznete v tématu Správa rodiny, kterou jste uspořádali.

Schvalování žádostí Požádat o koupi jinou dospělou osobou

Organizátor rodiny může určit jakéhokoli člena rodiny nebo poručníka, který může schvalovat žádosti Požádat o koupi. Všichni rodiče a poručníci v rodině obdrží oznámení, když má dítě zapnutu funkci Požádat o koupi, jak je popsáno výše, a zahájí nákup pomocí platební karty sdílené rodinou.

 1. V nabídce Apple vyberte Předvolby systému a klikněte na iCloud.

  Otevřít předvolby iCloud

 2. Klikněte na možnost Spravovat rodinu, vlevo vyberte dospělého člena rodiny a poté vpravo funkci Rodič/Poručník vyberte.

Schválení nebo zamítnutí žádosti o nákup

Jako rodič nebo poručník ve skupině rodiny můžete schválit nebo odmítnout nákup požadovaný dítětem v rodině.

 • Když obdržíte oznámení o žádosti o nákup, v pravém horním rohu obrazovky klikněte na tlačítko Podrobnosti a poté možnost Schválit nebo Odmítnout v horní části zobrazeného okna Náhled iTunes. Nebo můžete odpovědět později kliknutím na možnost Teď ne v oznámení.

 • Chcete-li odpovědět na odloženou žádost o nákup, klikněte na ikonu Oznamovací centrum na panelu nabídek, klikněte na možnost Oznámení, poté na žádost o nákup v části Rodina v seznamu.