macOS High Sierra

Předvolby Diktování

Předvolby Diktování můžete použít k zapnutí diktování a k výběru jazyka a klávesové zkratky, které lze použít při diktování. Další informace o použití diktování najdete v tématu Diktování zpráv a dokumentů.

Chcete-li otevřít předvolby Diktování, vyberte v nabídce Apple položku Předvolby systému, klikněte na volbu Klávesnice a potom na Diktování.

Otevřít panel Diktování

Mikrofon

Klikněte na místní nabídku pod ikonou mikrofonu a zvolte mikrofon. Vyberete‑li položku Automaticky, bude Mac k poslechu používat zařízení, které budete chtít použít k diktování nejpravděpodobněji.

Diktování

Zapnutí a vypnutí rozhraní diktování.

Používat vylepšené diktování

Funkce Vylepšené diktování umožňuje diktovat offline, bez připojení k internetu. Pomocí příkazů pro diktování (někdy označovaných jako hlasové příkazy) můžete také během diktování textu svůj Mac ovládat a provádět na něm různé úlohy. Podle potřeby můžete používat klíčovou frázi diktování, díky níž můžete spustit diktování a používat příkazy pro diktování i mimo režim diktování textu. Další informace viz Předvolby Diktování pro zpřístupnění.

Po prvním zapnutí funkce Vylepšené diktování a po přidání jazyků, které chcete s touto funkcí používat, macOS stáhne dodatečný software umožňující diktovat offline. Volné místo na disku nutné ke stažení tohoto softwaru se u jednotlivých jazyků liší.

Pokud software potřebný k použití Vylepšeného diktování stahovat nechcete, můžete výběr volby Vylepšené diktování zrušit a používat online diktování s podporou serveru. Při diktování s podporou serveru jsou nadiktovaná slova rychle odesílána na servery Apple, kde jsou analyzována za použití nejnovějších jazykových dat. Výsledný převedený text se zobrazí po ukončení diktování.

Jazyk

Vyberte jazyk (je‑li zapnuto Vylepšené diktování, mohou být k dispozici různé jazyky). Diktování není dostupné ve všech jazycích.

Pokud v místní nabídce požadovaný jazyk nevidíte, stáhněte jej pomocí příkazu Přidat jazyk nebo Přizpůsobit. Můžete si stáhnout více jazyků.

Pokud již nechcete používat jazyk, který jste si stáhli, můžete jej odstranit. Klikněte na místní nabídku Jazyk, vyberte Upravit a poté vyberte jazyk, který již nechcete používat.

Klávesová zkratka

Ve výchozím nastavení diktování zahajujete a ukončujete dvojím stisknutím klávesy Fn. Chcete-li, můžete z místní nabídky vybrat jinou klávesu.

Chcete-li vytvořit zkratku, která není uvedena v seznamu, vyberte Vlastní a poté stiskněte požadované klávesy. Můžete například stisknout Alt-Z.

O Diktování a soukromí

Kliknutím zobrazíte informace o způsobu, jakým Diktování posílá nadiktovaná slova na servery Apple a využívá vaše osobní údaje, jako je vaše jméno, kontakty a další data, k lepšímu pochopení a rozpoznání toho, co říkáte.