macOS High Sierra

Sdílení na Twitteru, Facebooku, LinkedIn apod.

Ve Finderu a mnoha aplikacích pro Mac najdete tlačítko Sdílet . Pomocí tlačítka Sdílet ve Finderu můžete snadno sdílet různé druhy dokumentů a jiných souborů.

Možnost sdílení s jinými uživateli vám nabízí také Mail, Zprávy, Facebook, Twitter a další služby. Sdílením lze položku přenést i do jiné aplikace, například Poznámek nebo Připomínek. Možnosti sdílení závisejí na typu položky, kterou sdílíte, na přizpůsobení nabídky Sdílení a také na cíli sdílení. Například můžete sdílet do Poznámek na svém Macu, ale ne do všech typů účtů Poznámek.

Sdílení položek z okna Finderu

 1. V okně Finderu vyberte jednu či více položek a poté klikněte na tlačítko Sdílet na panelu nástrojů.

  Je-li položka na ploše, stiskněte klávesu Ctrl a klikněte na ni a poté v místní nabídce zvolte možnost Sdílet.

  Tlačítko Sdílet na nástrojovém panelu v okně Finderu
 2. Způsob sdílení můžete určit výběrem některé položky v nabídce Sdílet.

  Uvedené volby, včetně Mailu, Zpráv, Facebooku, Twitteru a dalších, závisí na typu položky, kterou sdílíte, a na tom, jak nastavíte nabídku Sdílení (jak je popsáno níže).

 3. Zadejte další informace, které vyžaduje zvolená metoda sdílení. Sdílíte-li například fotografii na Twitteru, můžete zadat text s popisem fotografie.

Sdílení položek z jiných aplikací

Můžete sdílet položky z většiny aplikací pro Mac. Například ze Safari můžete odesílat tweety s odkazy na své oblíbené stránky, sdílet poznámky přes Mail a Zprávy nebo odesílat fotografie a videa na Flickr či Vimeo. Také můžete použít AirDrop ke sdílení položek s osobami v okolí.

Kromě sdílení s ostatními osobami můžete sdílet řadu položek do Poznámek, Připomínek a dalších aplikací.

 1. Při používání aplikace vyberte položku, kterou je možné sdílet, například:

  • Text v dokumentu: V mnohých aplikacích můžete přidat připomínku tak, že vyberete část textu, podržíte Ctrl, kliknete na výběr a z nabídky zkratek vyberte volbu Sdílet.

  • Webové stránky v Safari: Při prohlížení webové stránky klikněte na tlačítko Sdílet na panelu nástrojů Safari.

  • Událost v kalendáři: Dvojím kliknutím nebo přitlačením vyberte událost v kalendáři, podržte klávesu Ctrl a klikněte na název události nebo jiný text v okně událostí a z nabídky zkratek vyberte volbu Sdílet.

  • Poštovní zpráva: Vyberte předmět nebo jiný text ve zprávě, podržte klávesu Ctrl a klikněte na něj a z nabídky zkratek vyberte volbu Sdílet.

  • Místa na mapě nebo trasy: Vyberte místo na mapě nebo načtěte trasu a klikněte na tlačítko Sdílet na panelu nástrojů Map.

  • Poznámky: Vyberte poznámku a potom klikněte na tlačítko Sdílet na panelu nástrojů Poznámek.

  • Vizitka s kontakty: Při prohlížení vizitky klikněte na tlačítko Sdílet v pravém dolním rohu okna.

  • Fotky: Vyberte fotografie či alba a klikněte na tlačítko Sdílet na panelu nástrojů Fotek. Můžete také vybrat okamžik a kliknout na tlačítko Sdílet v horní části okamžiku.

  Pokud v dané aplikaci není tlačítko Sdílet dostupné, podržte Ctrl a kliknutím vyberte položku, kterou chcete sdílet, a vyberte volbu Sdílet z nabídky zkratek.

 2. Způsob sdílení můžete určit výběrem některé položky v nabídce Sdílet.

  Uvedené volby závisí na typu položky, kterou sdílíte, a na tom, jak nastavíte nabídku Sdílení (jak je popsáno níže).

 3. Zadejte další informace, které vyžaduje zvolená metoda sdílení. Pokud budete například sdílet webovou stránku do Poznámek, můžete zvolit připojení náhledu ke stávající nebo nové poznámce.

Přizpůsobení nabídky Sdílení

Můžete zvolit, které položky se zobrazí v nabídce Sdílet, pomocí předvoleb Rozšíření. Vaše volby mají vliv také na widget Sociální sítě v zobrazení Dnes v Oznamovacím centru. Více informací viz Použití Oznamovacího centra.

 1. Klikněte na tlačítko Sdílet , poté zvolte možnost Více v nabídce Sdílet a otevřete předvolby Rozšíření.

  Vyberte nabídku Apple > Předvolby systému a klikněte na možnost Rozšíření.

  Otevřít předvolby Rozšíření

 2. Klikněte na nabídku Sdílet vlevo, vyberte rozšíření sdílení, která chcete do nabídky Sdílet zahrnout, a zrušte výběr rozšíření, která nechcete.

  Pokud je rozšíření vybráno v předvolbách Rozšíření, ale v nabídce Sdílet ho nevidíte, pak položku, kterou se pokoušíte sdílet, nelze sdílet pomocí daného rozšíření. Například prostřednictvím funkce AirDrop můžete sdílet webovou stránku v Safari, nikoli však vybraný text.