macOS High Sierra

Seznámení s plochou

V horní části obrazovky se nachází řádek nabídek. V dolní části obrazovky se nachází Dock. Prostor mezi tím se nazývá plocha.

Ukázka plochy

Řádek nabídek

Řádek nabídek obsahuje nabídku Apple, nabídky aplikací a stavové nabídky a dále také ikony Spotlightu , Siri a Oznamovacího centra . Další informace získáte zde: Co je v řádku nabídek?

Plocha

Plocha vašeho počítače zabírá většinu prostoru na obrazovce; jde o místo, kde budete pracovat nejčastěji. Soubory na ploše máte snadno po ruce a můžete je kdykoli uspořádat. Chcete-li přizpůsobit plochu, viz téma Přizpůsobení vzhledu plochy.

Když otevřete aplikaci, nad plochou se zobrazí její okna. Více informací viz Správa oken na ploše. Když otevřená okna aplikací zcela zaplní používanou plochu, můžete vytvořit další prostory zvané plochy a potom pracovat na více plochách.

Dock

Dock umožňuje rychlý přístup k aplikacím, dokumentům a složkám. Chcete-li z Docku otevřít položky, stačí na ně kliknout. Chcete‑li například otevřít Finder, klikněte na ikonu Finderu (smějící se obličej). Další informace o Finderu najdete v tématu Zobrazení souborů ve Finderu.

Aplikace, které nejsou v Docku, můžete snadno otevřít pomocí Launchpadu – stačí kliknout na ikonu Launchpadu v Docku.