macOS High Sierra

Příjem nebo ukončení příjmu oznámení

Mnohé aplikace vás mohou pomocí oznámení upozorňovat na různé události, aktualizace nebo změny. Oznámení se zobrazí krátce v pravém horním rohu obrazovky nebo zde zůstanou, dokud je nezavřete.

Oznámení z aplikací Kalendář a Připomínky v pravém horním rohu obrazovky

Způsob zobrazení oznámení můžete změnit nebo můžete toto zobrazování pozastavit či ukončit pomocí voleb v předvolbách Oznámení.

Zobrazení obdržených oznámení

  • Zobrazení podrobností: Klikněte na Zobrazit nebo klikněte na přímo na oznámení.

  • Odpověď na e-mail nebo textovou zprávu: Klikněte na Odpověď.

  • Uložení položky AirDrop na plochu: Přetáhněte danou položku z oznámení na plochu. (Položky AirDrop se jinak ukládají do složky Stahování.)

  • Odpověď na hovory: Klikněte na Přijmout nebo Odmítnout. Chcete‑li odpovědět prostřednictvím aplikace Zprávy, klikněte na rozbalovací trojúhelníček u tlačítka Odmítnout a vyberte Odpovědět zprávou.

  • Určení času, kdy se má aktualizovat software: Klikněte na Později a vyberte čas. Další informace o aktualizaci najdete v tématu Udržování Macu v aktuálním stavu.

  • Opakování oznámení: Klikněte na Odložit. Oznámení se znovu zobrazí za 15 minut. Pokud chcete určit, kdy se má oznámení znovu zobrazit, klikněte na tlačítko Odložit a podržte jej. Poté vyberte čas.

Ukončení nebo pozastavení zobrazování oznámení

V předvolbách Oznámení můžete nastavit volby, které vypnou oznámení pro určité aplikace, nebo můžete pozastavit zobrazování všech oznámení. Z nabídky Apple vyberte Předvolby systému a poté klikněte na Oznámení.

Otevřít předvolby Oznámení pro mě

  • Vypnutí oznámení pro aplikaci: V předvolbách Oznámení vyberte vlevo aplikaci a napravo pak vyberte jako styl upozornění Žádné. Pro danou aplikaci se již nebudou zobrazovat žádná oznámení.

  • Vypnutí oznámení v určitých hodinách: V předvolbách Oznámení vyberte na levé straně položku Nerušit a poté nastavte požadované volby.

  • Dočasné zastavení oznamování: Podržte stisknutou klávesu Alt a klikněte na ikonu Oznamovacího centra řádku nabídek. Také můžete Oznamovací centrum otevřít kliknutím na ikonu, přejet dolů a pak zapnout volbu Nerušit. Funkce zůstane zapnutá do půlnoci, do nejbližšího naplánovaného času vypnutí (v závislosti na nastavení v předvolbách Oznámení) nebo dokud ji nevypnete.

Když je funkce Nerušit zapnutá, ikona Oznamovací centrum v řádku nabídek je neaktivní. Žádná vizuální ani zvuková oznámení nepřicházejí; shromažďují se v Oznamovacím centru, kde si je můžete prohlédnout později.