macOS High Sierra

Ochrana počítače Mac před škodlivým softwarem

Systém macOS obsahuje mnoho funkcí, které vám napomohou chránit Mac a osobní údaje před škodlivým softwarem neboli malwarem. Jedním z běžných způsobů distribuce malwaru je jeho vložení do zdánlivě neškodné aplikace.

Toto nebezpečí můžete snížit tak, že budete používat software pouze ze spolehlivých zdrojů. Nastavení předvoleb Zabezpečení a soukromí vám umožňuje určit zdroje softwaru nainstalovaného na vašem Macu.

  1. Vyberte nabídku Apple > Předvolby systému, klikněte na volbu Zabezpečení a soukromí a poté na Obecné.

    Otevřít panel Obecné

  2. Kliknutím na ikonu zámku zámek odemkněte a poté zadejte jméno a heslo správce.

  3. Vyberte zdroje, z nichž chcete povolit instalaci softwaru:

    • App Store: Budou povoleny pouze aplikace pocházející z obchodu Mac App Store. Toto je nejbezpečnější nastavení. Všichni vývojáři aplikací z Mac App Storu jsou identifikováni společností Apple a každá aplikace je před přijetím zkontrolována. Systém macOS před otevřením každé aplikace zkontroluje, zda nebyla od vydání vývojářem změněna. Pokud se s kteroukoli aplikací vyskytne nějaký problém, společnost Apple ji z obchodu Mac App Store odstraní.

    • Z App Storu a od známých vývojářů: Budou povoleny aplikace z obchodu Mac App Store a aplikace od známých vývojářů. I když nejsou aplikace pocházející z jiných zdrojů než z Mac App Storu kontrolovány, společnost Apple registruje tzv. známé vývojáře. Pokud se u některé aplikace vyskytne problém, společnost Apple může autorizaci odvolat. Systém macOS před otevřením aplikace zkontroluje, zda nebyla od vydání vývojářem změněna.

Kromě aplikací mohou představovat bezpečnostní riziko i jiné typy souborů. Potenciál poškodit váš systém mohou mít skripty, webové archivy a archivy Java. Toto se samozřejmě netýká všech souborů tohoto typu. Pokud jste však některý soubor tohoto typu stáhli, měli byste při jeho otvírání postupovat obezřetně. Při prvním pokusu o otevření těchto souborů se zobrazí upozornění. Více informací viz Otevření aplikace s potlačením nastavení zabezpečení.