macOS High Sierra

Předvolby Oznámení

V systémových předvolbách Oznámení můžete určit, že nechcete být oznámeními rušeni, a také nastavit volby určující, jak mají aplikace oznámení zobrazovat a jak mají být oznámení v Oznamovacím centru seřazena.

Chcete-li tyto předvolby otevřít, vyberte nabídku Apple > Předvolby systému a klikněte na Oznámení. Vyberte Nerušit nebo vyberte vlevo některou aplikaci a pak vpravo zobrazte nebo upravte nastavení.

Otevřít předvolby Oznámení pro mě

Nerušit

Zasílání oznámení můžete zastavit na určený časový úsek, při uspaném monitoru nebo při zrcadlení na televizorech a projektorech.

Označte zaškrtávací políčka pro zasílání oznámení o telefonních hovorech i při zapnuté funkci Nerušit.

Poznámka: Oznámení můžete rychle pozastavit do nejbližší půlnoci kliknutím na ikonu Oznamovací centrum řádku nabídek, přejetím dolů a zapnutím volby Nerušit.

Styl upozornění pro [aplikace]

Vyberte styl oznámení aplikace:

  • Žádný: Oznámení se na obrazovce neobjevují.

  • Bannery: Oznámení se objeví na obrazovce a po chvíli zase zmizí.

  • Upozornění: Oznámení zůstanou na obrazovce, dokud je nezavřete.

Zobrazování oznámení na uzamčené obrazovce

Když Mac probudíte z režimu spánku, veškerá zmeškaná oznámení obdržená během spánku se zobrazí v přihlašovacím okně.

Zobrazovat náhled zprávy (k dispozici pouze pro některé aplikace, například Mail nebo Zprávy)

V oznámeních zpráv bude zobrazován náhled zprávy. Například když obdržíte e-mail, uvidíte jeho náhled v oznámení Mailu.

Pokud zapnete zobrazování oznámení na uzamčené obrazovce, můžete určit, kdy se má náhled zobrazit.

  • je‑li odemčeno: Náhledy zpráv jsou zobrazeny pouze v případě, že jste přihlášeni ke svému uživatelskému účtu.

  • vždy: Náhledy zpráv jsou zobrazeny vždy (i při zobrazení přihlašovacího okna).

Zobrazit v Oznamovacím centru

Vypíše v Oznamovacím centru seznam posledních oznámení z aplikací. Oznámení starší než sedm dní se nezobrazují.

Odznak na ikoně aplikace

Zaškrtnutím tohoto políčka povolíte zobrazení počtu oznámení na ikoně aplikace v Docku.

Při oznámeních přehrávat zvuk

Aplikace budou pro oznámení přehrávat zvuky.

Řazení oznámení v Oznamovacím centru

Určete pořadí řazení pro oznámení v Oznamovacím centru:

  • Poslední: Oznámení jsou řazena podle času, přičemž jako první se zobrazují naposledy přijatá oznámení. Oznámení starší než sedm dní se nezobrazují.

  • Nejnovější podle aplikace: Oznámení jsou seskupena podle aplikací; jako první je uvedena aplikace s nejnovějším oznámením.

  • Ručně podle aplikace: Oznámení jsou seskupena podle aplikací; je‑li vybrána tato volba, aplikace se zobrazují v pořadí, v němž jsou uvedeny v předvolbách Oznámení. Pořadí aplikací v seznamu můžete změnit jejich přetažením nahoru nebo dolů.