macOS High Sierra

Použití funkce Hledat můj Mac

Pokud svůj Mac ztratíte nebo někde zapomenete, služba Najít můj Mac vám jej pomůže najít a ochránit. Než může dojít ke ztrátě Macu, nezapomeňte funkci Najít můj Mac nastavit a zjistit, jak Mac najít a ochránit pomocí služby Najít iPhone na webových stránkách iCloud.com nebo na iOS zařízení.

Pokud není ztracený Mac v režimu spánku a je připojen k Wi-Fi nebo osobnímu hotspotu, můžete jej najít na mapě. Pokud je připojen k Internetu přes Ethernet, Wi-Fi nebo osobní hotspot, můžete na něm přehrát zvuk, zamknout jej nebo z něj vymazat všechna data.

Mapa služby Najít iPhone na webových stránkách iCloud.com se zobrazenou polohou Macu

Nastavení funkce Najít můj Mac

 1. V nabídce Apple vyberte Předvolby systému a klikněte na iCloud.

  Otevřít předvolby iCloud

  Pokud budete vyzváni k přihlášení, zadejte své Apple ID, nebo pokud je nemáte, vytvořte nové Apple ID a postupujte podle pokynů.

 2. Vyberte volbu Najít můj Mac. Zobrazí‑li se žádost o povolení vyhledání polohy vašeho Macu službou Najít můj Mac, klikněte na Povolit.

 3. Pokud se vedle možnosti Najít můj Mac zobrazí tlačítko Podrobnosti, klikněte na tlačítko, poté na možnost Otevřít Zabezpečení a soukromí a nakonec na položku Zapnout polohové služby.

  Tlačítko Podrobnosti vpravo od funkce Najít můj Mac

  Tlačítko Podrobnosti se zobrazí, pokud je zapnuta funkce Polohové služby v předvolbách Zabezpečení a soukromí.

  Pokud je funkce Zapnout polohové služby v předvolbách Zabezpečení a soukromí ztmavena, klikněte na ikonu zámku a zadejte jméno a heslo správce počítače.

 4. Chcete-li zajistit maximální zabezpečení, zkontrolujte v předvolbách Uživatelé a skupiny, zda jsou ke všem účtům přiřazena bezpečná hesla a zda je vypnuto automatické přihlašování. Postup naleznete v tématech Změna přihlašovacího heslaPokud se při spuštění Macu nezobrazí přihlašovací okno. Chcete-li otevřít předvolby Uživatelé a skupiny, v nabídce Apple vyberte Předvolby systému a klikněte na položku Uživatelé a skupiny.

  Otevřít předvolby Uživatelé a skupiny

Vyhledání a ochrana pohřešovaného Macu

Pokud potřebujete najít a ochránit svůj pohřešovaný Mac, proveďte jednu z následujících akcí:

 • V jiném počítači: Přejděte na stránku icloud.com/find a použijte aplikaci Najít iPhone na webu iCloud.com. Na Macu nebo PC použijte webový prohlížeč, který vyhovuje systémovým požadavkům iCloudu.

  Další informace naleznete v přehledu pro Najít iPhone v nápovědě pro iCloud.

 • V zařízení se systémem iOS: Použijte aplikaci Najít iPhone.

  Chcete-li další informace, klepněte v aplikaci Najít iPhone na tlačítko Nápověda.

S aplikací Najít iPhone na webu iCloud.com nebo na iOS zařízení můžete provést tyto akce:

 • Vyhledání Macu na mapě: Pokud je Mac připojený k Wi-Fi síti, uvidíte jeho přibližnou polohu.

 • Přehrání zvuku na Macu: Pokud se domníváte, že je váš ztracený Mac nablízku, můžete jeho vyhledání napomoci přehráním zvuku.

 • Zamknutí Macu: Pokud se vám nedaří Mac najít, můžete jej zamknout a předejít tak jeho neoprávněnému použití.

 • Vymazání Macu: Obsah svého Macu můžete kompletně vzdáleně vymazat a zamknout jej kódem, takže jej nebude moct používat nikdo jiný.

  Před vymazáním zkuste svůj Mac vyhledat na mapě a přehrát na něm zvuk. Po vymazání už nebude možné v aplikaci najít iPhone žádnou z těchto akcí provést. Uvidíte však místo, na kterém se naposledy připojil k Wi-Fi síti.

Pokud bude váš Mac vypnutý nebo offline v čase, kdy se budete pokoušet provést výše uvedené akce, akce proběhnou po jeho příštím připojení k síti.

Poznámka: Kreditní a debetní karty nastavené v Apple Pay budou na zamknutém Macu zablokovány a z vymazaného Macu odstraněny i v případě, že bude Mac offline. V obou případech bude také na Macu vypnuta služba Apple Pay. V používání zablokovaných karet můžete pokračovat, když Mac odemknete a znovu se na něm přihlásíte k iCloudu.