macOS High Sierra

Jak uspořádat soubory na ploše

Plocha zabírá většinu prostoru na obrazovce a je to místo, které budete používat nejčastěji. Pokud ukládáte soubory (dokumenty, složky a zástupce) na plochu, jejich uspořádáním si můžete usnadnit hledání potřebných položek.

Příklad plochy se soubory a složkami.

Uspořádání položek ve složkách

Položky na ploše můžete jednoduše seskupovat ve složkách. Vyberte všechny položky, které chcete seskupit, podržte Ctrl, klikněte na jednu z položek a potom vyberte Nová složka s výběrem. (Zamčené položky nelze seskupit.)

Další informace o vytváření složek najdete v tématu Uspořádání souborů ve složkách.

Zarovnání a seřazení položek

Můžete změnit zarovnání a uspořádání položek na ploše. Klikněte na plochu, použijte příkaz Zobrazení > Zarovnat nebo Zarovnat podle a vyberte některou z voleb. Nebo vyberte možnost Seřadit podle a poté vyberte některou z voleb. Více informací viz Zarovnání a změna velikosti ikon.

Změna velikosti položek, rozestupů mřížky, velikosti textu atd.

Klikněte na plochu, použijte příkaz Zobrazení > Volby zobrazení a poté proveďte změny pomocí ovládacích prvků. Můžete také podržet Ctrl a kliknout na plochu a poté vybrat Volby zobrazení. Další informace o volbách zobrazení naleznete v tématu Postupy zobrazení položek v oknech Finderu.

Další způsoby přizpůsobení plochy naleznete v tomto tématu Přizpůsobení vzhledu plochy nebo Předvolby pro Finder.

Tip: Když zapnete plochu a dokumenty na iCloudu, můžete mít na jiném Macu na ploše tytéž položky. Stačí se na něm přihlásit k témuž účtu na iCloudu a zapnout plochu a dokumenty na iCloudu.