macOS High Sierra

Obnovení přihlašovacího hesla Macu

Může nastat situace, kdy je třeba obnovit přihlašovací heslo uživatele – například když uživatel své přihlašovací heslo zapomene a ani s pomocí nápovědy se na něj nedokáže upamatovat.

Po obnovení přihlašovacího hesla uživatele se vytvoří nový výchozí svazek klíčů pro ukládání dalších uživatelských hesel. Další informace o heslech svazku klíčů viz Informace o heslu svazku klíčů.

Obnovení přihlašovacího hesla pomocí Apple ID

Pokud jste svůj uživatelský účet spojili se svým Apple ID, můžete své Apple ID použít k obnově přihlašovacího hesla.

 1. Použijte příkaz Apple > Restartovat, případně stiskněte zapínací tlačítko počítače a klikněte na Restartovat.

 2. Klikněte na svůj uživatelský účet, klikněte na otazník v poli hesla a poté klikněte na šipku vedle volby „je obnovit pomocí svého Apple ID“.

 3. Zadejte své Apple ID a heslo a poté klikněte na Další.

  Následováním pokynů obnovte své přihlašovací heslo.

Obnovení přihlašovacího hesla pomocí klíče zotavení

Pokud jste aktivovali šifrování FileVault a vytvořili klíč zotavení, můžete tento klíč použít k obnovení přihlašovacího hesla.

 1. Použijte příkaz Apple > Restartovat, případně stiskněte zapínací tlačítko počítače a klikněte na Restartovat.

 2. Klikněte na svůj uživatelský účet, klikněte na otazník v poli hesla a poté klikněte na šipku vedle volby „je obnovit pomocí klíče zotavení“.

 3. Zadejte klíč zotavení a klikněte na Další.

  Následováním pokynů obnovte své přihlašovací heslo.

Obnovení hesla pro jiného uživatele

Hesla jiných uživatelů může obnovit správce.

 1. Vyberte nabídku Apple > Předvolby systému a klikněte na volbu Uživatelé a skupiny.

  Otevřít předvolby Uživatelé a skupiny

 2. Kliknutím na ikonu zámku zámek odemkněte a poté zadejte jméno a heslo správce.

 3. Vyberte uživatele a klikněte na Obnovit heslo.

Pokud svůj Mac používáte jako server, použijte k obnovení uživatelských hesel aplikaci Server. Pokyny najdete v tématu Resetování hesla uživatele nápovědy k serveru.