macOS High Sierra

Přetahování položek

Pomocí přetažení můžete v Macu dělat prakticky cokoli: přesouvat soubory a složky do nového umístění, přidávat fotografie do e-mailů nebo přenášet část textu v rámci dokumentu. Podle potřeby můžete také přetahovat položky do Docku nebo na boční panel Finderu, kde k nim budete mít snazší přístup.

Chcete-li přetáhnout některou položku, vyberte ji a při stisknutém tlačítku myši nebo trackpadu ji přetáhněte do nového umístění. Uvolněním tlačítka myši nebo dotyku trackpadu dokončíte přetažení položky na místo.

Zde jsou některé příklady toho, co můžete přetažením provádět:

 • Přesunutí položky: Přetáhněte ji na požadované místo.

  Pokud chcete namísto přesunutí položky vytvořit její kopii, stiskněte a podržte během přetahování klávesu Alt.

 • Přidání položky do Docku: Přetáhněte ji do Docku.

  Aplikace přetahujte vlevo od oddělovací čáry a soubory a složky vpravo. Pokud jste Dock přesunuli na okraj obrazovky, je třeba aplikace umisťovat nad čáru oddělovače a soubory a složky pod ní.

  Oddělovací čára mezi aplikacemi a soubory či složkami v Docku

  Při přetažení položky do Docku se v daném místě vytvoří zástupce.

 • Smazání položky z Docku: Přetáhněte položku mimo Dock, tak daleko, aby se zobrazil text Smazat. Z Docku se odstraní pouze zástupce. Vlastní položka se z Macu neodstraní.

 • Přidání položky do oddílu Oblíbené ve Finderu: Přetáhněte soubor nebo složku do oddílu Oblíbené na bočním panelu Finderu. Chcete-li přidat aplikaci, stiskněte a podržte při tažení klávesu Cmd.

  Při přetažení položky na boční panel Finderu se v daném místě vytvoří zástupce.

 • Odstranění položek přidaných na boční panel Finderu: Přetáhněte položku mimo boční panel tak daleko, aby se zobrazila ikona Odstranit . Odstraní se jen zástupce. Vlastní položka se z Macu neodstraní.

 • Přesunutí textu nebo grafiky v dokumentu nebo e-mailu: Vyberte text nebo obrázky určené k přesunutí a přetáhněte vybrané položky na nové místo.

Chcete-li přesouvat položky mezi okny a plochami, můžete použít přetahování s Mission Control. Více informací viz Zobrazení otevřených oken a ploch v Mission Control.