macOS High Sierra

Zobrazení a otevření aplikací na Launchpadu

Launchpad je centrálním místem, kde můžete zobrazit a otevírat aplikace nainstalované ve vašem Macu. Po stažení z obchodu App Store se aplikace automaticky zobrazí v Launchpadu.

Chcete-li otevřít Launchpad, klikněte na ikonu Launchpadu Docku (nebo použijte Control Strip). Chcete‑li Launchpad zavřít, aniž byste otevřeli některou aplikaci, klikněte kdekoli na obrazovce (mimo aplikací) nebo stiskněte klávesu Esc.

Launchpad

Otvírání a hledání aplikací v Launchpadu

 • Otevření aplikace: Klikněte na aplikaci.

 • Hledání aplikace: Začněte psát název aplikace ve vyhledávacím poli; během psaní se zobrazují výsledky.

 • Přechod mezi stránkami aplikací: Na trackpadu nebo myši Magic Mouse přejeďte prsty doleva nebo doprava. Můžete také stisknout kombinaci kláves Cmd-šipka doleva nebo Cmd-šipka doprava.

Uspořádání aplikací v Launchpadu

 • Přesunutí aplikace: Přetáhněte ikonu aplikace na nové místo na stránce.

 • Přesunutí aplikace na jinou stránku: Přetáhněte aplikaci na okraj obrazovky a pusťte ji, jakmile se zobrazí požadovaná stránka.

 • Seskupování aplikací ve složkách: Složku vytvoříte přetažením jedné aplikace na jinou. Poté můžete do složky přetažením přidat další aplikace.

 • Otevření nebo zavření složky: Klikněte na složku, například na Jiné. Složku zavřete klepnutím kamkoli mimo ni.

 • Přejmenování složky: Otevřete složku, klikněte na její název a poté zadejte nový název.

 • Přesunutí aplikace mimo složku: Otevřete složku a přetáhněte aplikaci mimo ni.

Přidávání a odstraňování aplikací

 • Přidání aplikace do Launchpadu: Pokud chcete do Launchpadu přidat aplikaci, kterou jste nestáhli z App Storu, přesuňte ji ve Finderu do složky Aplikace; aplikace se objeví v Launchpadu automaticky. Více informací viz Zobrazení souborů ve Finderu.

 • Přidání aplikace do Docku: Přetáhněte aplikaci z Launchpadu do Docku a umístěte ji nalevo od oddělovací čáry. Aplikace je v Docku i v Launchpadu.

  Oddělovací čára mezi aplikacemi a soubory či složkami v Docku
 • Odinstalování aplikace z Macu: Klikněte na ikonu aplikace a podržte ji, dokud se všechny ikony aplikací nezačnou třást, a poté klikněte na tlačítko pro smazání aplikace .

  Pokud ikona aplikace tlačítko Smazat neobsahuje, nelze aplikaci z Launchpadu odinstalovat. Více informací viz Instalace, aktualizace a odinstalování aplikací.