macOS High Sierra

Nahrazení textu a interpunkce v dokumentech

V mnoha aplikacích můžete automaticky nahradit text a interpunkci. Tímto způsobem lze například automaticky nahrazovat dvě mezery tečkou a mezerou, slovo ktreý slovem který nebo rovné uvozovky oblými (tzv. inteligentní uvozovky). Můžete také nastavit převod internetových adres (URL) na odkazy reagující na kliknutí (nazývané inteligentní odkazy).

Nahrazení textu

Funkce automatického nahrazování umožňuje nahrazovat definované části textu jiným textem nebo symboly. Můžete například nahrazovat řetězec „(c)“ symbolem ©.

Poznámka: Chcete‑li dvojím stisknutím mezerníku rychle vkládat tečku a mezeru na konce vět, nemusíte k tomu účelu vytvářet zvláštní položku nahrazování textu. Stačí, když na panelu Text v systémových předvolbách Klávesnice zaškrtnete políčko „Přidat tečku s dvojitou mezerou“.

 • Tvorba záměn textu: V dokumentu použijte příkaz Úpravy > Záměny > Zobrazit záměny a pak klikněte na Předvolby pro Text. Na panelu Text v předvolbách Klávesnice (použijte příkaz Apple > Předvolby systému, klikněte na Klávesnice a pak na Text) klikněte na tlačítko Přidat a potom zadejte text, který chcete nahrazovat (například ktreý), do sloupce Nahradit a potom nový text (například který) do sloupce Nahradit textem.

  Otevřít panel Text

 • Trvalé nastavení záměn textu v aplikaci: V dokumentu použijte příkaz Úpravy > Záměny a pak vyberte Nahrazovat text (zaškrtnutí znamená, že je volba zapnutá). Chcete-li volbu vypnout, znovu na ni klikněte.

 • Použití funkce nahrazení textu pro stávající text: Chcete-li tuto funkci použít v části dokumentu, vyberte text, použijte příkaz Úpravy > Záměny > Zobrazit záměny, ověřte, zda je zaškrtnuto políčko Nahrazovat text, a pak klikněte na Nahradit ve výběru. Chcete-li nahrazení textu použít v celém dokumentu, klikněte na Nahradit vše.

 • Zálohování nahrazení textu: Vyberte náhrady ze seznamu a poté je přetáhněte z panelu Text na plochu. Záložní soubor (Text Substitutions.plist) můžete upravit pomocí aplikace TextEdit. Chcete-li importovat soubor, přetáhněte ho na panel Text předvoleb Klávesnice.

Pokud používáte vstupní metody Čínština nebo Japonština, nahrazování textu je zahrnuto ve vašem uživatelském slovníku. Chcete-li zobrazit další informace o uživatelských slovnících, vyberte během používání vstupních metod Japonština nebo Čínština možnost Nápověda v nabídce vstupů.

Tip: Prostřednictvím iCloudu můžete nastavené záměny textu průběžně aktualizovat ve všech svých zařízeních. Stačí k tomu jen zapnout iCloud Drive na Macu a iOS zařízeních a přihlásit se všude pod stejným účtem na iCloudu. Pokud na Macu přidáte textovou záměnu, objeví se automaticky na vašich iOS zařízeních (a naopak).

Použití inteligentních uvozovek a pomlček

Automatické převedení rovných uvozovek na typografické (oblé), a dvojitých spojovníků na em pomlčky (—).

 • Aplikaci můžete nastavit tak, aby vždy používala inteligentní uvozovky a pomlčky: V dokumentu použijte příkaz Úpravy > Záměny a pak vyberte Inteligentní uvozovky a Inteligentní pomlčky (zaškrtnutí znamená, že je volba zapnutá). Chcete-li volby vypnout, znovu na ně klikněte.

 • Použití inteligentních uvozovek a pomlček ve stávajícím textu: Chcete-li tyto prvky použít v části již existujícího dokumentu, označte text, vyberte volbu Úpravy > Záměny > Zobrazit záměny, ověřte, zda jsou zaškrtnuta políčka Inteligentní pomlčky a Inteligentní uvozovky, a poté klikněte na Nahradit ve výběru. Chcete-li tyto prvky použít v celém dokumentu, klikněte na Nahradit vše.

 • Výběr stylu inteligentních uvozovek: V dokumentu použijte příkaz Úpravy > Záměny > Zobrazit záměny, ověřte, zda je zaškrtnuto políčko Inteligentní uvozovky, a pak v místních nabídkách vyberte požadované styly.

Můžete nastavit výchozí styl inteligentních uvozovek pro všechny aplikace, které inteligentní uvozovky používají. V nabídce Apple klikněte na Předvolby systému, potom klikněte na volbu Klávesnice a nakonec na Text.

Otevřít panel Text

Použití inteligentních odkazů

Adresy URL nebo jiné řetězce můžete automaticky převádět na odkazy reagující na kliknutí. Adresa „www.apple.com“ tak bude například převedena na odkaz, který otevře příslušné webové stránky. Obdobně text „mailto:evaprochazkova501@icloud.com“ bude převeden na odkaz, který vytvoří e-mailovou zprávu adresovanou Evě Procházkové.

 • Trvalé nastavení používání inteligentních odkazů v aplikaci: V dokumentu použijte příkaz Úpravy > Záměny a pak vyberte Inteligentní odkazy (zaškrtnutí znamená, že je volba zapnutá). Chcete-li volbu vypnout, znovu na ni klikněte.

 • Použití inteligentních odkazů pro stávající text: Chcete-li inteligentní odkazy použít v části již existujícího dokumentu, označte text, vyberte volbu Úpravy > Záměny > Zobrazit záměny, zaškrtněte políčko Inteligentní odkazy a poté klikněte na Nahradit ve výběru. Chcete-li tyto prvky použít v celém dokumentu, klikněte na Nahradit vše.