macOS High Sierra

Ukazatele v prostředí macOS

macOS nabízí několik typů ukazatelů, které se pohybují při použití myši nebo trackpadu.

Ukazatel

Název

Použití

Kurzor ve tvaru šipky

Šipka

Toto je pravděpodobně ukazatel, který vidíte nejčastěji. Ukazuje na položky a slouží k volbě položek, přesouvání posuvníků, změně velikosti oken atd.

Pokud ztratíte ukazatel na obrazovce z dohledu, zkuste rychle zahýbat prstem na trackpadu nebo myší – ukazatel se na chvilku dočasně zvětší, aby jej bylo možné lépe zahlédnout. Pokud chcete tuto funkci vypnout, zrušte výběr možnosti „Zvýraznit ukazatel myši zatřesením“ na panelu Monitor v předvolbách Zpřístupnění.

Tento panel otevřete použitím příkazu Apple > Předvolby systému, kliknutím na možnost Zpřístupnění a pak na Monitor.

Otevřít panel Monitor

Kurzor mizející položky („mizející obláček“)

Puknutí

Informuje o tom, že tažená položka po uvolnění tlačítka zmizí. Je-li touto položkou zástupce, jeho originál nebude smazán.

Kurzor kopírovací šipky

Kopírování

Zobrazí se, když podržíte klávesu Alt a kliknete na soubor nebo složku. Informuje o tom, že tažením položky vytvoříte její kopii na novém místě (samotná položka se nepřesune).

Kurzor ve tvaru zahnuté šipky

Zástupce

Zobrazí se, když podržíte Alt-Cmd a kliknete na položku. Informuje o tom, že tažením položky vytvoříte jejího zástupce.

Kurzor ve tvaru velkého I

I-profil

Zobrazuje se při vybírání a vkládání textu.

Kurzor ve tvaru nitkového kříže

Nitkový kříž

Objeví se při výběru obdélníkové plochy na obrázku.

Kurzor se symbolem ukazující ruky

Ukazující ruka

Zobrazí se, když se ukazatel myši nachází na odkazu na webovou stránku, dokument nebo jinou položku.

Kurzor se symbolem otevřené dlaně

Otevřená dlaň

Objeví se, když se ukazatel myši nachází na položce, kterou můžete posunout nebo upravit v rámci určitých hranic – může jít například o text v buňce tabulky nebo řádek tabulky v dokumentu.

Kurzor se symbolem sevřené pěsti

Sevřená pěst

Objeví se při přesunutí položky nebo jejích úpravách v rámci určitých hranic – může jít například o text v buňce tabulky nebo řádek tabulky v dokumentu.

Kurzor změny velikosti doleva

Posuv doleva

Informuje o tom, že lze boční panel, panel nástrojů nebo jiné místo přesunout a změnit jeho velikost směrem doleva.

Kurzor změny velikosti doprava

Posuv doprava

Informuje o tom, že lze boční panel, panel nástrojů nebo jiné místo přesunout a změnit jeho velikost směrem doprava.

Kurzor změny velikosti doleva nebo doprava

Posuv doleva nebo doprava

Informuje o tom, že lze boční panel, panel nástrojů nebo jiné místo přesunout a změnit jeho velikost směrem doleva nebo doprava.

Kurzor změny velikosti nahoru

Posuv nahoru

Informuje o tom, že lze boční panel, panel nástrojů nebo jiné místo přesunout a změnit jeho velikost směrem nahoru.

Kurzor změny velikosti dolů

Posuv dolů

Informuje o tom, že lze boční panel, panel nástrojů nebo jiné místo přesunout a změnit jeho velikost směrem dolů.

Kurzor změny velikosti nahoru nebo dolů

Posuv nahoru nebo dolů

Informuje o tom, že lze boční panel, panel nástrojů nebo jiné místo přesunout a změnit jeho velikost směrem nahoru a dolů.

Kurzor ve tvaru nitkového kříže pro výběr snímku obrazovky

Nitkový kříž pro výběr snímku obrazovky

Informuje o tom, že tažením můžete vybrat, co chcete zahrnout do snímku obrazovky.

Kurzor fotoaparátu pro pořízení snímku okna

Fotoaparát pro pořízení snímku okna nebo nabídky

Informuje o tom, že pořízený snímek bude obsahovat celé okno nebo nabídku s příkazy.

Kurzor se symbolem odepřeného přístupu

Nedovolená operace

Informuje o tom, že taženou položku nelze umístit tam, kde se ukazatel právě nachází.

Kurzor čekání (rotující disk)

Načítají se položky

Objeví se, když se načítají položky. Během této doby můžete přesunout ukazatel jinam.

Kurzor čekání (rotující disk)

Kurzor čekání

Zobrazí se při prodlevě delší než několik sekund.