macOS High Sierra

Používání vašich účtů sociálních médií a dalších internetových účtů

Účty pro Facebook, Twitter, LinkedIn a další sociální sítě v aplikacích Macu je možné používat jejich přidáním do Macu. Například můžete v sociálních sítích sdílet fotografie, webové stránky, poznámky a další položky z aplikací, jako jsou Fotky, Safari nebo Poznámky. Stejně tak můžete požadované účty ze služeb, jako je například Exchange, Google nebo Yahoo!, přidat a umožnit tak jejich používání v Mailu, Kontaktech, Připomínkách, Poznámkách nebo Zprávách.

Přidávání sociálních sítí a internetových účtů a správa jejich nastavení jsou možné z předvoleb Internetové účty. Internetové účty můžete přidávat také z některých aplikací, které je používají.

Předvolby Internetové účty, kde jsou vpravo vidět účty iCloud a Twitter a vlevo další dostupné typy účtů

Účet iCloudu přidaný pomocí předvoleb pro iCloud se zobrazí také v předvolbách Internetové účty. Jeho nastavení je možné měnit z libovolné z těchto předvoleb.

Přidání účtu z aplikace

Účty můžete přidávat z Mailu, Kontaktů, Kalendáře, Připomínek nebo ze Zpráv. Účty přidané z aplikace se zobrazí v předvolbách Internetové účty.

 1. Klikněte na nabídku aplikace a vyberte Přidat účet.

  Například ve Zprávách vyberte Zprávy > Přidat účet.

 2. Vyberte poskytovatele účtu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

  Pokud budete chtít přidat účet od poskytovatele, který není v seznamu uveden (například poštovní účet nebo kalendář vaší firmy nebo školy), klikněte na Přidat jiný účet [jeho typ], klikněte na Pokračovat a uveďte požadované nastavení účtu. V případě, že nastavení účtu neznáte, obraťte se na poskytovatele účtu.

Přidání účtu v předvolbách Internetové účty

Před přidáním účtu v předvolbách Internetové účty je nutné tento účet nejprve vytvořit na webových stránkách poskytovatele. Pokud například budete chtít zveřejnit video ve službě Vimeo, ale nevlastníte příslušný účet, přejděte na webovou stránku Vimeo, vytvořte účet a přidejte jej v předvolbách Internetové účty.

Poznámka: Chcete-li konfigurovat iCloud a začít jej používat, použijte předvolby iCloudu. Jestliže jste tento krok již dokončili, ale chcete přidat další účet iCloudu, použijte k tomu předvolby Internetové účty. Druhý účet iCloudu může využívat pouze Mail, Kontakty, Kalendáře, Připomínky a Poznámky.

 1. V nabídce Apple vyberte Předvolby systému a klikněte na Internetové účty.

  Otevřít předvolby Internetové účty

 2. Kliknutím vyberte poskytovatele účtu, například Twitter, Yahoo nebo Facebook.

  Pokud účet od daného poskytovatele (například Yahoo) zatím nevlastníte, vytvořte jej na webových stránkách poskytovatele a poté jej zde přidejte.

  Pokud budete chtít přidat účet od poskytovatele, který není v seznamu uveden (například poštovní účet nebo kalendář vaší firmy nebo školy), klikněte napravo na možnost Přidat jiný účet, klikněte na typ účtu, který chcete přidat a uveďte požadované nastavení účtu. V případě, že typ nebo nastavení účtu neznáte, obraťte se na poskytovatele účtu.

 3. Zadejte název účtu, heslo a další požadované údaje a poté klikněte na Nastavit.

 4. Pokud k přidávanému účtu existuje seznam funkcí na pravé straně, vyberte funkce, které chcete použít.

Změna funkcí a podrobností účtu

 1. V nabídce Apple vyberte Předvolby systému a klikněte na Internetové účty.

  Otevřít předvolby Internetové účty za mě

 2. Na levé straně vyberte požadovaný účet a poté proveďte některou z následujících akcí:

  • Zapnutí nebo vypnutí funkcí: Zvolte každou funkci, kterou chcete používat, a zrušte označení těch, které používat nechcete.

  • Změna podrobností o účtu: U vybraného účtu klikněte na Podrobnosti napravo. U některých účtů je napravo místo tlačítka Podrobnosti uveden název účtu, popis a další podrobnosti.

Ukončení používání účtu

 1. V nabídce Apple vyberte Předvolby systému a klikněte na Internetové účty.

  Otevřít předvolby Internetové účty za mě

 2. Vyberte účet, který již nechcete používat, a poté proveďte některou z následujících akcí:

  • Odstranění účtu a vypnutí jeho funkcí: Klikněte na tlačítko Odstranit .

   Pokud je váš Mac nastaven tak, aby používal Klíčenku na iCloudu a odstraníte účet (jiný než je váš hlavní účet iCloudu), zobrazí se dotaz, zda chcete tento účet odstranit ze všech počítačů Mac, které klíčenku na iCloudu používají, nebo pouze vypnout všechny funkce účtu na tomto Macu.

  • Vypnutí jednotlivé funkce: Zrušte její výběr.

  Poznámka: Při smazání účtu nebo vypnutí jednotlivých funkcí mohou být odstraněna data uložená v aplikacích. Data je možné obnovit opětovným zapnutím funkce nebo přidáním účtu. Pokud si nejste postupem jisti, obraťte se na poskytovatele účtu.