macOS High Sierra

Zabránění nežádoucím připojením pomocí firewallu

Firewall může váš Mac chránit před nežádoucími kontakty iniciovanými z jiných počítačů v době, kdy jste připojeni k Internetu nebo k síti. Váš Mac však může i nadále povolovat přístup přes firewall některým službám a aplikacím. Příklad:

 • Pokud zapnete služby sdílení, například sdílení souborů, systém macOS otevře určitý port, jehož prostřednictvím bude služba komunikovat.

 • Aplikace nebo služba v jiném systému může požádat o přístup prostřednictvím firewallu a tento přístup jí může být povolen nebo také může mít důvěryhodný certifikát, který jí rovněž umožňuje přístup.

Chcete‑li mít dokonalou kontrolu, můžete vybírat jednotlivé aplikace a služby a určit, zda mohou mít přístup přes firewall, či nikoli.

Zapnutí ochrany firewall

 1. Vyberte nabídku Apple > Předvolby systému, klikněte na volbu Zabezpečení a soukromí a poté na Firewall.

  Otevřít panel Firewall

 2. Kliknutím na ikonu zámku zámek odemkněte a poté zadejte jméno a heslo správce.

 3. Klikněte na Zapnout firewall.

 4. Chcete-li specifikovat další bezpečnostní nastavení, klikněte na Volby firewallu a proveďte některou z následujících akcí:

  • Povolení připojení pouze určitým aplikacím a službám: Klikněte na tlačítko Přidat a poté v dialogovém okně, které se zobrazí, vyberte aplikaci nebo službu.

  • Povolení připojení pouze nejnutnějším aplikacím a službám: Zaškrtněte políčko „Blokovat všechna příchozí připojení“.

  • Automaticky povolit příjem příchozích připojení předinstalovanému softwaru: Zaškrtněte políčko „Automaticky povolit příjem příchozích připojení předinstalovanému softwaru“.

  • Automaticky povolit příjem příchozích připojení podepsanému staženému softwaru: Zaškrtněte políčko „Automaticky povolit příjem příchozích připojení podepsanému staženému softwaru“.

  • Zapnutím neviditelného ztížíte hackerům a malwaru nalezení vašeho Macu: Zaškrtněte políčko „Zapnout neviditelný režim“.

Nastavení přístupu přes firewall pro služby a aplikace

 1. Vyberte nabídku Apple > Předvolby systému, klikněte na volbu Zabezpečení a soukromí a poté na Firewall.

  Otevřít panel Firewall

 2. Kliknutím na ikonu zámku zámek odemkněte a poté zadejte jméno a heslo správce.

 3. Klikněte na Volby firewallu.

  Pokud není tlačítko Volby firewallu aktivní, zapněte nejprve firewall v Macu kliknutím na volbu Zapnout firewall.

 4. Klikněte na tlačítko Přidat v seznamu služeb a poté vyberte služby nebo aplikace, které chcete přidat. Po přidání aplikace povolte nebo zablokujte připojení prostřednictvím firewallu kliknutím na šipku nahoru nebo dolů.

  Blokování přístupu aplikace přes firewall může narušit nebo ovlivnit funkčnost této aplikace nebo jiného softwaru, který na ní může být závislý.

  Důležité: Určité aplikace, které nejsou uvedeny v seznamu, mohou mít povolený přístup přes firewall. Mohou mezi ně patřit systémové aplikace, služby a procesy i digitálně podepsané aplikace, které jsou automaticky otevírány jinými aplikacemi. Chcete-li těmto programům přístup zablokovat, přidejte je do seznamu.

  Když Mac zjistí pokus o připojení k aplikaci, která nebyla přidána do seznamu a přístup k ní nebyl povolen, zobrazí se dialogové okno s dotazem, zda chcete síťové či internetové připojení povolit nebo odepřít. Jestliže neprovedete žádnou akci, zůstane zpráva zobrazena a všechny pokusy o připojení aplikace budou zakázány.