macOS High Sierra

Použití iMacu jako monitoru

Plochu svého Macu můžete zobrazit na monitoru některých modelů iMacu v tzv. režimu cílového monitoru. V některých případech můžete v režimu cílového monitoru také přehrávat zvuk ze svého Macu (zvaného primární Mac) přes reproduktory druhého iMacu. Používáte‑li například MacBook Pro, může iMac sloužit jako monitor a současně přehrávat zvuk.

Poznámka: U modelů iMacu s displejem Retina není režim cílového monitoru podporován. Režim cílového monitoru podporují pouze následující modely: iMac (27palcový, konec r. 2009), iMac (27palcový, polovina r. 2010) a iMac (polovina r. 2011 až polovina r. 2014).

Po propojení počítačů a zapnutí režimu cílového monitoru se monitor druhého iMacu chová jako kterýkoli jiný externí monitor. Aplikace, které byly otevřené na iMacu, zůstávají otevřené, i když nevidíte jejich okna.

Použití iMacu s rozhraním Thunderbolt jako externího monitoru

Máte-li iMac vybavený rozhraním Thunderbolt, můžete jej použít jako monitor jakéhokoli jiného Macu s rozhraním Thunderbolt. iMac bude přehrávat obraz i zvuk z druhého Macu.

 1. Připojte kabel Thunderbolt ke konektorům Thunderbolt na obou počítačích.

 2. Zkontrolujte, zda jsou oba Macy zapnuté a probuzené.

 3. Na klávesnici iMacu použitého jako externí monitor stiskněte Cmd-F2.

 4. Chcete‑li, aby iMac kromě obrazu z primárního Macu přehrával také zvuk, použijte na primárním Macu příkaz Apple > Předvolby systému, klikněte na Zvuk a potom na Výstup.

  Otevřít panel Výstup

  Pak v seznamu zařízení vyberte tento Mac.

Použití 27palcového iMacu s rozhraním Mini DisplayPort jako externího monitoru

Pokud používáte 27palcový iMac vybavený rozhraním Mini DisplayPort , můžete jej připojit jako monitor k jakémukoli jinému Macu s rozhraním Mini DisplayPort nebo Thunderbolt . Budete potřebovat kabel Mini DisplayPort – Mini DisplayPort.

Je‑li primární Mac vybaven portem Thunderbolt, může přes iMac přehrávat kromě obrazu také zvuk. Je‑li primární Mac vybaven portem Mini DisplayPort, za určitých okolností může rovněž přehrávat zvuk. Chcete-li zjistit, zda tomu tak je, použijte na primárním Macu příkaz Apple > O tomto Macu, klikněte na Systémový profil a vyberte Zvuk v kategorii Hardware. Zobrazí se seznam zvukových zařízení vašeho počítače. Pokud je zde uvedena položka Výstup HDMI nebo Výstup HDMI/DisplayPort, rozhraní Mini DisplayPort tohoto počítače dokáže přenášet zvuk. Nezapomeňte použít kabel Mini DisplayPort schopný přenášet obraz i zvuk.

 1. Připojte kabel Mini DisplayPort ke konektorům na obou počítačích.

 2. Zkontrolujte, zda jsou oba počítače zapnuté a probuzené.

 3. Na klávesnici iMacu použitého jako externí monitor stiskněte Cmd-F2.

 4. Chcete‑li, aby iMac přehrával kromě obrazu z primárního Macu také zvuk, použijte příkaz Apple > Předvolby systému, klikněte na položku Zvuk a poté na volbu Výstup.

  Otevřít panel Výstup

  Pak v seznamu zařízení vyberte iMac.

Vypnutí režimu cílového monitoru

Režim cílového monitoru můžete snadno vypnout, aniž byste počítače odpojovali.

 • Vypnutí režimu cílového monitoru: Na klávesnici iMacu použitého jako externí monitor stiskněte Cmd-F2.

  Je‑li režim cílového monitoru vypnutý, na monitoru sekundárního iMacu se zobrazují jeho vlastní otevřené aplikace.

Co se stane, když primární Mac usne a probudí se

 • iMac použitý jako externí monitor se chová různě v závislosti na tom, jak byl primární Mac uspán.

  • Když primární Mac uspíte ručně: Po uspání Macu obrazovka iMacu použitého jako externí monitor na několik sekund zčerná a pak se na ní zobrazí okna jeho vlastních otevřených aplikací. Pokud k tomu nedojde, stiskněte na jeho klávesnici kombinaci kláves Cmd-F2.

  • Pokud se primární Mac uspí po uplynutí určité doby nečinnosti: Obrazovka iMacu použitého jako externí monitor zčerná a zůstane černá. Chcete‑li, aby se na iMacu použitém jako externí monitor zobrazila okna jeho vlastních aplikací, stiskněte na jeho klávesnici Cmd-F2.

 • Pokud se na iMacu použitém jako externí monitor po probuzení nezobrazí správná plocha: Po probuzení primárního Macu se mají na iMacu použitém jako externí monitor opět zobrazit okna otevřených aplikací primárního Macu. Pokud k tomu nedojde, stiskněte Cmd-F2 na klávesnici iMacu použitého jako externí monitor.

Nastavení voleb pro iMac použitý jako externí monitor